Nervus Vagus – roten til alt vondt?

Download PDF

VAGUS NERVEN
Den lengste nerven

Resyme:

 • Sammenheng med problemer i kroppen:
  • Autisme, ME, immunsykdommer, betennelse, forgiftninger i form av at kroppen ikke avgifter, fordøyelse, ADD, ADHD, konsentrasjonsproblemer, problemer med hjertefrekvens og blodtrykk, følelsesmessige reaksjoner, kommunikasjonsproblemer, relasjoner til andre mennesker, binyrene overproduserer hormonet kortisol.

 

 • Ubalanser fører til:
  • sensoriske forstyrrelser, slik som fotofobi (følsomhet for lys), svimmelhet, trykk i indre øre og forvrengning av lyden, problemer med søvn, fordøyelsesvansker, hjerterytmeforstyrrelser, såvel som systemisk smerte og tretthet. Vagus nerve hemmer over-spenning, og når det ikke fungerer vil midt-hjernen bli bombadert/ ”overfires”/ bli overeksponert. Vagusnerven stimulerer produksjonen av intrinsisk faktor i tynntarmen, som er nødvendig for kroppen å lage B12. I hodet styrer den muskel tone i ørene, påvirker hvor godt vi hører. Den styrer også hvordan øynene fokuserer og deltar i forhold til andre mennesker og fungerer sammen med oxytocin reseptorer i hjernen, som stimulerer følelser av bonding, tiltrekning og kjærlighet.

 

 • Den regulerer:
  • Hjerteslag, lunge ekspansjon, fordøyelse og stimulerer produksjonen av fordøyelsesenzymer og anti-stress enzymer og hormoner (for eksempel acetylcholin, vasopressin og oxytocin). Interessant, benytter nervus vagus neurotransmitteren acetylkolin. Vagusnerven styrer de komplekse prosesser i fordøyelseskanalen, herunder signalerer til musklene i magen for å trekke seg sammen og presse mat inn i tynntarmen, og for å utskille stoffer som fordøye mat, inkludert pepsin og intrinsisk faktor.

 

 • … og mange flere sammenhenger. Les stykket og det vil gi deg noen ideer.

 

Stykket er opprinnelig skrevet på engelsk, og her forsøkt oversatt til norsk. Utifra egen erfaring vet jeg at kraniosakralbehandlere jobber tett på vagus nerven.

 

Behandling med kraniosakral har hjulpet mange. Her en liste med velutdannende kraniosakralbehandlere som er utdannet på Sirius – den eneste norske skolen som har NNH godkjent studie er nemlig Sirius Naturterapeutiske Skole i Haugesund. Les mer om deres fantastiske studie for å bli kraniosakral terapeut her – les evt mer om kursene på samme side.

 

 

HVA ER VAGUS NERVEN?

 • Vagusnerven er den lengste av tolv par av nerver som kommer fra hjernen, som tjener som hjernens midt kommando i kampen mot stress, betennelser og toksisitet.
 • Vagus bidrar til å regulere vår “fight or flight” respons, fordøyelse, avgiftning, ulike aspekter av hjertefrekvens og blodtrykk.
 • Nyere forskning viser det regulerer også vårt immunsystem og gir oss en nevrologisk infrastruktur som bestemmer mange av våre følelsesmessige reaksjoner, slik at vi kan føle med, ”bounde” med, kommunisere med og forholde seg til andre.

Det autonome nervesystemet – kroppen din på autopilot

 • Den lengste nerven – nervus vagus – begynner i hjernestammen, som ligger nær bunnen av skallen, og har grener som strekker seg gjennom hodet og to grener som forplanter seg ned på hver side av halsen og strekker seg i hele kroppen.
 • Den består faktisk av nerve-par; en nerve sender og den andre nerve mottar informasjon.
 • Når det er under aktiv og / eller underutviklet, er det å snu seg å være en av de viktigste bidragsytere til symptomer på autisme.
 • Det er en del av det som kalles det autonome nervesystemet, som automatisk regulerer funksjoner som våre sinn ikke bevisst kontrollerer.
 • Prinsippskissen viser noen av de områder av kroppen nervus vagus interagerer med.

 

 

 

 

 

 

Vagus nerven er en del av det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemet består av to komponenter: den parasympatiske og sympatiske nervesystem. 

 

 • Det autonome nervesystemet virker uavhengig av det bevisste sinn, kontrollerende funksjoner – viktig for overlevelse.
 • Det parasympatiske systemet er ansvarlig for stimulering som oppstår når kroppen er i ro
  • Spesielt etter å ha spist
  • Seksuell opphisselse
  • Spytt
  • Tårer
  • Fordøyelsen
 • Det sympatiske nervesystemet er ansvarlig for å stimulere aktiviteter knyttet til kamp eller rømmningsrespons på oppfattet fare.
  • Vagusnerven er en del av det parasympatiske nervesystemet, og hemmer rømming eller kjempe respons.
  • Vagusnerven inneholder 80-90% av kroppens sensoriske neuroner (også kalt afferente nevroner) som gir informasjon til sentralnervesystemet / hjerne fra organer og andre deler av kroppen.

 

STEVEN PORGES

 • University of Illinois forsker, Steven Porges, foreslått en Polyvagal teori, som forklarer hvordan vår autonome nervesystemet består egentlig består av tre overlappende nervesystemer som kan uavhengig styre autonome funksjoner, utviklet over millioner av år.

 

 • Våre tre nervesystem er referert til av Porges som:

 

 • Myelinated vagus – Når vi ikke er truet, bruker vi vår mest utviklede pattedyr nervesystemet, som Porges refererer til som myelinated vagus. Dette systemet utviklet seg til å hemme de mer primitive nervesystem og muliggjøre høye fungerende pattedyr for å understøtte sosial oppførsel. Dette sosiale oppførsel omfatter bestemmelse av venn fra fiende, vurdering av om omgivelsene er trygg, og står i forbindelse med deres sosiale enhet. Vagusnerven er en del av det som kalles også det parasympatiske nervesystem.

 

 • Den sympatiske nervesystemet – Når vi er i en livstruende situasjon som det parasympatiske systemet ikke kan løse, overstyrer kroppen den automatisk og bruker det sympatiske nervesystemet til å utløse binyrene til å skille ut hormonet kortisol, noe som fører til den klassiske fly eller kjempe respons til en skremmende situasjon.

 

 • Non-myelinated vagus – Hvis vi ikke kan unnslippe livstruende reaksjon, utløser kroppen den mest primitive nervesystemet, som Porges refererer til som ikke-myelinated vagus. Den ikke-myelinated vagus er teoretisert å komme fra en skilpadde-lignende stamfar, og får oss bokstavelig talt å bli lammet av frykt og muligens svak, akkurat som en skilpadde hode og lemmer trekker seg inn i skallet sitt når den er truet, eller når en Opossum spiller død.

 

 • På denne tiden, synes Polyvagal Theory å ha blitt validert gjennom flere år med forskning og utallige studier og blir nå brukt som grunnlag for utvikling av nye behandlinger forhold som epilepsi og revmatoid artritt.

 

 

 

HVA ER SAMMENHENGEN MELLOM AUTISME OG VAGUS NERVEN

 • Hva vi har i autisme er en vagus nerve som ikke sender sterkt nok signal til kroppen så den kan utføre autonome funksjoner.

 

 • Dersom det ikke gjør jobben sin, dominerer den mer primitive parasympatiske nervesystemet, noe som resulterer i en kronisk flyt eller kjempe reaksjon for kroppen. Dette har mange konsekvenser som kan resultere i symptomer, atferd og helseproblemer ofte assosiert med autisme.

 

 • I mer primitive ikke-pattedyr dyr som krypdyr, mener Dr. Porges at de ikke opplever følelser som empati og kjærlighet. Disse følelsene er det som gjør at sosiale dyr å leve i sosiale grupper, for å ta hensyn til sosiale signaler, å kommunisere, til å knytte bånd, å arbeide sammen i grupper, for å gi næring og få avkom. Vagus nerve gir nevrologiske støtte som er nødvendig for å leve i en sosial gruppe. Den regulerer også pusting, hjertefrekvensen og fordøyelsesaktivitet når kroppen er i en avslappet tilstand. Vagusnerven styrer det sympatiske nervesystemets tilbøyelighet til å flykte fra nærhet til andre skapninger.

 

 

”What happens in Vagus – does not stay in Vagus”

 • I hodet, styrer vagus nerve:
  • Muskel tone i ørene, påvirker hvor godt vi hører. Den styrer også hvordan øynene fokuserer og deltar i forhold til andre mennesker og fungerer sammen med oxytocin reseptorer i hjernen, som stimulerer følelser av bonding, tiltrekning og kjærlighet. Diagrammet nedenfor viser noen av de nervus vagus forbindelser i kroppen.

 

 • Den regulerer:
  • Hjerteslag, lunge ekspansjon, fordøyelse og stimulerer produksjonen av fordøyelsesenzymer og anti-stress enzymer og hormoner (for eksempel acetylcholin, vasopressin og oxytocin). Interessant, benytter nervus vagus neurotransmitteren acetylkolin. Vagusnerven styrer de komplekse prosesser i fordøyelseskanalen, herunder signalerer til musklene i magen for å trekke seg sammen og presse mat inn i tynntarmen, og for å utskille stoffer som fordøye mat, inkludert pepsin og intrinsisk faktor.

 

 • Tungmetall og kvikksølv, blokkerer virkningen av acetylcholin, blokkerer eller reduserer signalene fra nervus vagus til andre deler av kroppen.

 

Oksytocin er kjent som et hormon som er viktig under fødsel, og for å skape et bånd mellom mor og barn rett etter fødsel. Oksytocin er også kjent som «velvære-hormonet» fordi det også er assosiert med kjærlighet og sosiale interaksjoner.

 

 

 

 • Her er et annet diagram av vagusnerven, som viser flere av de områder det vekselvirker med, inkludert de som kobler ”inne i hodet”. Den auriculare grenen av vegas samhandler med øret.
 • Svelge gren av nerven samhandler med øret, strupehode, og gane munnen, bærer sensoriske og motorisk informasjon.

 

 

Nervus vagus sin sammenheng med midten av hjernen (lillehjernen) og høyere hjerne

 

 • Signaler fra det menneskelige legeme er levert fra den første reseptorberøring, syn, lukt, trykk følelse og balanse i ryggmargs-nerverøttene og videre til ryggmargen, hvor de leveres til den nedre del av hjernen som kalles cerebellum.

 

 • Hjernen blir matet av disse viktige signalene og utvikler sitt svar til omgivelsene basert på den informasjonen de formidler.

 

 • Lillehjernen var tenkt å koordinere bevegelse. Vi vet nå at lillehjernen styrer alle impulser inkludert tanke. Signalene blir overført til hjernens cortex (det ytre lag av neuralt vev hos mennesker), hvor det tilveiebringer en økning i hyppigheten av signaler som blir sendt til/bidrar til å holde hjernen levedyktig og sund. Uten denne stimulering mister hjernen sin evne til å aktivt kontrollere basisfunksjonene som regulerer alt fra pust til smerte regulering.

 

 • Det er hjernestammen som har en feil, hvor nervus vagus opprinnelig stammer fra, som fører til mange av symptomene på autisme. 

 

 • Når cortex får for lite input fra cerebellum blir den ute av stand til å styre hjernefunksjonene på riktig måte. Når vagusnerven er lite aktiv, resulterer det i en ukontrollert aktiv del på midthjernen – noe som skaper ubalanse i kranial nervefunksjon.

 

 • Disse ubalanser fører til: sensoriske forstyrrelser, slik som fotofobi (følsomhet for lys), svimmelhet, indre øre trykk og forvrengning av lyden, problemer med søvn, fordøyelsesvansker, hjerterytmeforstyrrelser, såvel som systemisk smerte og tretthet. Vagus nerve hemmer over-spenning, og når det ikke fungerer vil midt-hjernen bli bombadert/ ”overfires”/ bli overeksponert.

 

 • Lillehjernen (latin: cerebellum) er en del av hjernen beliggende i bakre skallegrop. Lillehjernen er blant annet sentral i regulering av bevegelser.

 

 

 

 

 

Nervus vagus – Hvordan den fører til symptomer på autisme?

 • Utilstrekkelig utvikling av eller skade på nervus vagus, den lengste nerve i kroppen, med opprinnelse i hjernestammen, kan forklare mange vanlige symptomer på autisme, og også de av kronisk tretthet og fibromyalgi.

 

 • Hva gjør så mange mødre til barn med autisme har tilstander som kronisk tretthet og fibromyalgi? 
  • Svekkelse av funksjonen av vagusnerven forekommer i begge tilstander. Kronisk tretthet og fibromyalgi kan være voksen alder autisme. (1)

 

 • Hvorfor er det en høyere forekomst av autisme hos personer med diabetes? 
  • Vagusnerven spiller en rolle i regulering av sekresjonen av insulin.

 

 • Hvorfor er det en høyere forekomst av autisme hos personer med cøliaki? 
  • Fordøyelse er svekket og bremset hvis vagusnerven ikke aliserte optimalt. Dårlig fordøyelse, kombinert med moderne genetisk modifisert, hvete som har en form for gliandin som er svært inflammatorisk, er det mer sannsynlig å få problem med fordøyelsen og forårsake skade på tarmslimhinnen.

 

 • Hvorfor er det så mange tarminfeksjoner hos personer med autisme? 
  • Vagusnerven stimulerer både for fordøyelsen og funksjonen av immunsystemet. Ikke-fordøyd mat blir en grobunn for sopp så den får overvokse og mater da andre patogener som Clostridia og Klebsiella.

 

 • Hva kan svekke funksjonen til vagus nerve? 
  • Det viser seg en kronisk human herpesvirus 6 (HHV-6) virusinfeksjon i nerven i seg selv kan være i roten for mange mennesker med autisme, kronisk tretthet og fibromyalgi. En kronisk infeksjon av nervus vagus kan resultere resulterere i en kronisk tilstand med svekket mitokondriefunksjon, undertrykt immunsystemfunksjonen, fordøyelsesproblemer, og sensorisk forvrengning. Andre virus kan også være årsakene til vagusnerve infeksjon, slik som Epstein-Barr og cytomegalo virus. Dessuten kan kvikksølvforgiftning blokkere virkningen av acetylkolin, som vagusnerven bruker til å overføre signaler til andre deler av kroppen.

 

 • Hvorfor spinner personer med autisme?
  • Fordi det stimulerer vagus nerve som bidrar til å regulere balansen. Spinning kan faktisk være terapeutisk og hjelpe noen med autisme å bli bedre orientert. Spinning kan bidra til å modne balansesystem som er master integrator for alle andre sanser i kroppen.

 

 • Hvorfor personer med autisme beveger mye på hendene sine? 
  • Denne aktiviteten stimulerer og regulere vagusnerven. Den sensoriske tilbakemeldingene vi får fra våre ekstremiteter bidrar til å orientere oss i rommet og forteller oss hvor kroppen slutter og resten av verden begynner. I autisme, får personer som ikke får nok sensorisk feedback fra sine ekstremiteter (proprioseptiv feedback) problemer med sin identitet og hvordan de er orientert i rommet. Dette er også en grunn til at en maskin som Temple Grandin er klemme maskin (der kroppen har milde trykket rundt det) hjelper med beroligende og orientering – det stimulerer og regulerer vagus nerve, roer oss ned og orienterer oss. Det er grunnen til at mødrene intuitivt tett svøper (wrap) sine spedbarn i tepper – vagus nerve systemet ikke er modent, og det milde presset bidrar til å stimulere nervus vagus, som utløser frigjøring av beroligende nevrotransmittere, beroliger barnet.

 

 • Hvorfor personer med autisme har problemer med å forstå språk og språk forsinkelser?
  • Lytting er faktisk en “motorisk” handling og innebærer å spenner musklene i mellomøret. De midtre øremuskelene er regulert av ansiktsnerven, en nerve som også regulerer øyelokk løfting. Når du er interessert i hva noen sier, løfter du øyelokkene og samtidig spennes mellom-øre musklene. Nå er du forberedt på å høre deres stemme, selv i støyende omgivelser. I individer innenfor autismespekteret, er muskel tone i øret ikke tilstrekkelig til å blokkere ut bakgrunnsstøy, noe som gjør det både vanskelig å høre og se på noen. Også nyere forskning viser at det er et etterslep i auditiv prosessering i enkelte personer med autisme så kommer lydene kommer inn ETTER de visuelle bildene kommer inn og de som snakker synes å være som noen i en usynkronisert eller utenlandsk film med undertekster der ordene ikke samsvarer med det du visuelt se.

 

 • Hvorfor personer med autisme har problemer med øyekontakt? 
  • Nervesystemet som kontrollerer spontanøyeblikket er slått av. Denne nyere, sosiale kontaktsystemet bare kan uttrykkes når det nervesystemet detekterer miljø som er trygge. Du kan ikke få øyekontakt i flukt eller kamp modus.

 

 • Hvorfor halvparten av autistiske individer bedrer funksjonsnivå når de har feber? 
  • På grunn av at febermekanismen slår på metabolske systemer i kroppen som ellers normalt er skrudd på ved en fullt funksjonell vagusnerve.

 

 • Hvorfor er immunforsvaret ofte lavt hos personer med autisme og de er utsatt for mange infeksjoner? 
  • Fordi vagus nerve stimulerer immunsystem til å bekjempe infeksjoner.

 

 • Hvorfor personer med autisme har ofte høye nivåer av giftstoffer og tungmetaller? 
  • Vagusnerven stimulerer kroppen til å avgifte.

 

 • Hvorfor er det en mangel på B12 i de fleste individer innenfor autismespekteret? 
  • Fordi vagusnerven stimulerer produksjonen av intrinsisk faktor i tynntarmen, som er nødvendig for kroppen å lage B12.

 

 • Hvorfor er det noen autistiske individer som snakke med uvanlig modulering av stemmen og enunciation? 
  • Fordi vagus bidrar til å modulere strupehodet og muskler brukes til tale.

 

 • Hvorfor individer på spekteret ofte mangler animasjon i deres ansikter, særlig på nivået fra nesen og oppover? 
  • Nervus vagus utløser animasjon i ansiktsmusklene.

 

Hva kan gjøres for å hjelpe?

 

 • Hva hjelper stimulere vagus nerve til å fungere mer optimalt?
  Dype pusteøvelser, meditasjon, aerobic trening (rask gange, sykling, løping jogging), kampsport trening, trykk dans, auditiv integrasjon trening, interaktiv metronom terapi, tromming, oksygen terapi (hyperbar oksygen), spinning, kraniosakralterapi, kiropraktisk justering. Også avslappede, positive sosiale interaksjoner med vennlige mennesker som liker personen og personen klareringer.

 

 • Hvorfor auditiv integreringstrening fungerer så bra for mange enkeltpersoner på spekteret?
  Fordi det stimulerer vagusnerven gjennom øret, noe som øker muskeltonen som normalt trekkes direkte gjennom nervus vagus. Dr. Stephen Porges har også laget et program ved hjelp av filtrert musikk for å stimulere nervus vagus som er i klinisk utprøving.

 

 • Hva ernæringsmessig støtte kan bidra til å beskytte og reparere vagus nerve?
  Virus har en tendens til å aktiveres når de utsettes for store mengder sukker, karbohydrater. Herpesvirus aktiveres når de utsettes for høye nivåer av arginin som finnes i jordnøtter, sjokolade og andre nøtter. Foods høy i lysin, som kalkun, har en tendens til inaktiv inneholde sovende herpes virus. Anti-herpes reseptbelagte legemidler kan også være til hjelp, men forskning viser at de må brukes på en langsiktig basis for å være vellykket (for eksempel seks måneder). Matvarer og kosttilskudd som støtter nevrologisk reparasjon kan også bidra, slik som kokosolje og melk, solsikke lecitin, fosfatidylserin og kolin.

 

 • Er det ordinære behandlingsformer blir utviklet for å forbedre funksjonen av vagus nerve?  
  Farmasøytiske selskaper er for tiden synkende millioner av dollar i forskning på dette området for å utvikle både narkotika og enheter for å bidra til å stimulere nervus vagus. Preliminære studier har indikert at vagusnervestimulering (VNS) terapi i dag brukes til å redusere pharmacoresistant epilepsianfall, kan forbedre nevrokognitiv ytelsen hos individer med autisme, samt lindre depresjon i individer botemiddel depresjon. Park rapporterte en studie med 59 autistiske pasienter og seks med LKS, med epilepsi. Forbedringer ble rapportert i alle områder av livskvalitet overvåkes spesielt for årvåkenhet (76% ved 12 måneder). Men bedre standardisert og langsiktige studier er nødvendig for å vurdere resultatene bedre. Jeg er personlig ikke anbefale en invasiv kirurgi (dette er å ha en pacemaker lignende enhet implantert i kroppen din som kontinuerlig stimulerer vagus nerve), men det tydeligvis viser store løft i å hjelpe forbedre funksjonsnivå i test.

 

 • Hva kan jeg gjøre for å roe ned overaktiv sympatiske nervesystemet som holder oss i flukt og kamp modus?
  Redusere eksterne stressfaktorer, som gir en rolig trygt miljø, ved hjelp av humor (latter hjelper) for å ta potensielt stressende situasjoner. Det finnes også kosttilskudd som kan senke nivåene av kortisol, som for eksempel Rhodiola rosea og Ginseng. Setil binyre / Kortisol supplement delen. Ta skritt for å identifisere og hjelpe kroppen til å kvitte seg med infeksjoner vil også bidra til å roe ned det parasympatiske nervesystemet.

 

 • Hvorfor hjelper meditasjon og avspenningsteknikker deg?
  Dyp pusting stimulerer vagusnerven forbindelser i lungene området. Så, for eksempel, hvis du regelmessig og dypt puster inn gjennom nesen og utvider lungene, hold i pusten i to sekunder og slipp gjennom munnen du umiddelbart kan senke blodtrykket. Vagus nerve produserer ro og følelse av velvære – det motsatte av det sympatiske kampen og rømme. Vagal tone måles ved å spore hvordan puls hastighet kommer opp og bremser ned under pusting. Økt vagal tone stimulerer bedre sosiale følelser, som stimulerer mer vagal tone. I en studie hadde mediterende økt vagal tone etter ni uker, som korrelerte med positive følelser.

Referanser

 

Slapp i fisken? Bestill biffen well done neste gang…

Download PDF

Skal du se 1 video som dreier seg om helse noen gang så se denne – det kan faktisk forklare hvorfor mange har problemer med mage, slapphet, fatique, etc.
Det er mye mer vanlig enn man skulle tro. Kjenner du noen som sliter med mageproblem etc – link de denne:

The YouTube ID of yRglUAttmzQ?t=33s is invalid.

 

Kuren som beskrives er:

 

 • Unngå mageregulerende midler – vi trenger syren for å bekjempe bakteriene
 • Spis hvitløk – 2 fedd til dagen (det finnes også super-s som er fermentert hvitløk. Mye behageligere å ta. www.vitalsenteret.no har denne)
 • Wormwood te  –  drikkes. Inneholder arthemsia, det samme som brukes for å bryte ned cysten som borrelia ligger i slik at antibiotika kan drepe borrelia bakterien. Kan kjøpes både som te og tinktur: Ebay søk
 • Papaya frø: Kjøp frisk papaya, ta en 1/2 kopp frø og spis med 1ts med honning på toppen. Kur på over en uke.

 

Drep bakterier i mat, vann og i kropp med Ozonisering

Download PDF

Ozon kurer både kreft, dreper bakterier, virus med mer.

Da er Ozonizerén min komt –  tok jammen sin tid fra kina.. MEN, dette blir spennende..

Ozonisering kan du se mer om her:

Ett eksempel på at kreft (hele 18 svulster) ble kurert, så 2 svulster – borte etter 3-4 mnd.

Stor hjelp på hjerteproblem

Ozonisering av blod – fjerner plakk!

Man kan til og med lage seg en egen Ozon sauna (minitelt)

Brukt utallige ganger til å kurere lyme/borreliose

Har hatt effekt på ME – ved å øke energien

Brukt her på mat – kyllingbryst – materien som blir skilt ut fra kyllingen er mer eller mindre plast?

Få frisk salat med ozon

…og her HVORDAN OZONISERING VIRKER – DEMONSTRERT – dette er BIOTEK sin ozoniser og declorinizer

..for å få luktfrie klær – velegnet for jakt feks der man ikke ønsker å dra lukter med seg i klærne..

 

I tillegg har man egne klinikker som både ozoniserer og renser blodet ditt – tenk på hva det gjør med en syk kropp – du kan ta bort 10 år med en gang sies det.
Man kan også få stamcelle terapi – dette tar jeg for meg i et annet innlegg.

Min ozoniser som kom idag… Kan kjøpes her for 7 pund! Den bråker litt, så ikke noe å bruke som han i ene videoen her som hadde den på soverommet om natten.. Må sikkert finnes noen mer stillegående også.

 

 

 

 

Dame, 28 år, bedre av behandling på NBS og Cowden

Download PDF

Dette er den første av flere innsendte egenfortalte historier som kommer her fremover. Som forord vil jeg si at det er flott at vi får høre disse historiene. Vi trenger flere historier, så send gjerne inn. Hvis ikke leger tror at behandlingene virker, så må man jo ha et sted å samle historiene.

 

Kvinne 28, Oslo

Diagnose: Borreliose, mykoplasma, twarr og ME

Jeg fikk symptomer allerede som 16 åring. Det hele startet med hukommelse og konsentrasjonsproblemer, ordletingsvansker, hodepine, smerter under føttene, jeg frøs mye og hadde mageproblemer. Disse symptomene forverret seg gradvis ettersom årene gikk. Jeg følte meg dum og treg på skolen. Det gikk ikke noe bedre når jeg begynte på høyskolen. Jeg leste mye mer enn alle andre og lærerne mente jeg ikke jobbet hardt nok. Karakterene var dårlige og reflekterte ikke alt arbeidet jeg la i studiet.

Jeg gikk til fastlegen som ikke fant noe galt. Ble henvist til nevropsykolog som fant ut at jeg hadde tydelig problemer med hukommelsen. Han anbefalte en eksperimentell og dyr behandling som gikk ut på å trene hjernen. Ble sendt til MR og EEG, fant ingenting galt. Legen hintet til at jeg var hypokonder og sa det ikke var noe mer hun kunne hjelpe meg med.

Jeg kom meg gjennom skolen, men med dårlige karakterer. Begynte i jobb som helsearbeider. Jeg trivdes kjempe godt i jobben og gledet meg hver dag. Jeg hadde også startet opp med boksing som jeg syntes var gøy. Formen raste nedover. Jeg måtte hvile mye og alt var tungt, men det feilte meg “ikke noe” og jeg skulle klare å opprettholde aktivitetsnivået som alle andre. Noe var galt.

Etter at jeg hadde mast videre på fastlegen ble jeg henvist til nevrolog. I dette tidspunktet hadde det oppstått flere nye symptomer. Jeg var unormalt sliten og hadde lang restitusjonstid, hjernetåke, smerter i nakken, lys og lyd ømfintelig osv osv. Nevrologen gav meg diagnosen ME. Jeg var ekstremt fornøyd med å endelig få vite hva som feilte meg, helt til jeg fant ut at det ikke var så mye man kunne gjøre med ME. Nevrologen hadde anbefalt LP, noe jeg syntes hørtes både dyrt og rart ut ifht. mine symptomer. Jeg visste at det som feilte meg var fysisk og ikke ble borte bare ved “å tenke seg frisk”.

Jeg ble gradvis enda dårligere og etter å ha gitt opp trening og et sosialt liv, måtte jeg også gi opp jobben. Jeg fikk ny fastlege som henviste meg til psykomotorisk fysioterapi. Her ble det mye samtaler og jeg åpnet meg maks for å få mest mulig ut av behandlingen. Jeg fortalte alt på godt og vondt. Alle har noen skjelletter i skapet. Hun anbefalte meg å gå til psykolog og mente at ME satt i hode. Jeg visste fortsatt at en psykolog ikke ville løse mine problemer og sa at jeg var uenig, for så store var ikke skjellettene mine. Først ville hun at jeg skulle prøve ut et felles treningsopplegg. Jeg fortalte at jeg ikke trodde det var så lurt da all aktivitet stjeler kreftene mine. Hun sa at dette MÅ du prøve ut. “Alle vil jo helst være hjemme, men det går jo ikke.” Jeg syntes dette var urettferdig sagt da jeg trives veldig godt i jobben min og det var ikke noe jeg heller ville enn å komme tilbake. Jeg merket raskt at treningen ble for mye for kroppen, og jeg endte med å ligge rett ut sammenhengende mellom hver time. Jeg merket raskt forverring, og hver time ble en utfordring. Så jeg avsluttet behandlingen.

Jeg hadde nå blitt så dårlig at jeg vurderte rullestol som avlastning. På den måten kunne jeg delta litt i samfunnet igjen. Være med venninner, “gå tur” og være sosial. Jeg kom i kontakt med en professor i indre medisin. Han anbefalte meg fodmap dietten og mente dette ville fjerne MEn, da 90% av immunforsvaret vårt ligger i tarmene. Denne dietten fjernet mageproblemene, men ikke alt det andre. Jeg var nå klar over at det bare gikk en vei, nedover. Og jeg grua meg til det som var i vente.

Et familiemedlem spurte om jeg hadde sjekket meg for borreliose, noe jeg hadde gjort hos fastlegen. Hun fortalte meg at Elisa testen hos fastlegen var for dårlig og kunne gi falsk negativt svar. Jeg ble tipset om norsk borreliose senter og tysklandprøvene. Jeg tenkte at det var dyrt, men at da hadde jeg hvertfall utelukket at det var borreliose som feilte meg.

Jeg dro til nbs og fikk utslag på borrelia, mykoplasma og twarr. Ble veldig overrasket da jeg ikke engang hadde sett en flått eller opplevd noe flåttbitt. Så begynte behandlingen. Jeg gikk på streng diett og måtte drikke masse vann. Jeg prøvde ut forskjellige behandlinger for å finne ut hva som virket best på meg da kroppene våre reagerer forskjellig på forskjellig medisin. Jeg gikk først 2 mnd på tyske urter, deriblant artemisia som er en malariamedisin. Deretter gikk jeg 2 mnd på antibiotika helt til jeg ble overtalt av legen på nbs å prøve ut amerikanske urter ved navn Cowden protokollen.

Jeg har nå gått 3 uker på cowden og har opplevd stor bedring på kort tid. Hjernetåken er borte, jeg har mindre pusteproblemer og hjertebank, mindre smerter, mindre nattesvette og frysninger, mer energi og mindre mageproblemer. Jeg har så smått begynt å jobbe og kroppen trenger kortere tid på å restituere seg. Jeg er langt fra frisk, men jeg har lært at dette er en sykdom som tar tid å bli frisk av og jeg må smøre meg med en god porsjon tålmodighet. Jeg er glad formen ikke lengre er i nedoverbakke, men i oppoverbakke. Framtiden seg lys ut takket være norsk borreliosesenter 🙂

Folkehelseinstituttet om borrelia testing og behandling..

Download PDF

Tror det skorter litt på lesing hos enkelt høyttalende leger ja..  Samtidig som jeg merker meg at man altfor kjapt utelukker borrelia diagnose, noe som det står her at man IKKE skal gjøre.

Sjansene for å få rett utslag på en borrelia test på legekontoret er 20% faktisk. Hvordan kan det være gode nok tester på noen som helst måte?

http://www.fhi.no/dav/f8c937145a.pdf

“Billettmerke: Dyrlege ønskes som fastlege”

Download PDF

Tidligere i vår skreiv en lege om fortidens heksejakt, og at disse “heksene” (som de ble kalt før) kunne tenkes å være rammet av feks borreliose eller bakterier/betennelser.

Jeg gjorde meg et lite tankekors her, er det mulig at mange som blir tvangsinnlagt på psykiatriske avdelinger idag, hvor de ofte også blir stroppet fast, kan være rammet av feks nevroborreliose eller andre infeksjoner som påvirker kroppen, for eksempel hodet. Jeg tenker ikke kun på borreliose. ADHD kan også være et symptom på intoleranse for gluten og melk. Det har jo også vært gjort feildiagnostisering der folk har blitt tvangsinnlagt med psykoser, som det senere har vist seg å være ekstrem intoleranse mot casein, proteinet i melk. Som bare ett eksempel.


Hvem sjekker sånt, og hvordan skal de faktisk kunne sjekke ut slikt idag med dagens tester hvor mulig 20% stemmer? Tro hvor mange andre som er feildiagnostisert. Leger har jeg selv sett dele ut diagnoser i øst og vest siste tiden, for så ikke være sikre i sin sak likevel – og ja – sterke medisiner blir delt ut i mellomtiden. Og så våger de å være så diskriminerende overfor de leger som faktisk tar dette alvorlig, og at selv helsetilsynet setter opp gransking av dr.Luneng, at de i sin kamp for at ANDRE ikke skal ha rett –  faktisk lar liv gå tapt, feilbehandler, overser og bagatelliserer veldig syke folk. Dyr får nesten bedre behandling. Selvfølgelig helt greit.

 

800px-European_Court_of_Human_Rights_Court_room

European Court of Human Rights Court room

Er det VI som bør anmelde HELSETILSYNET?
Hadde kanskje kampen om å få rett til å bli diagnostisert og behandlet som borreliose pasient, ME pasient, MS pasient, eller en pasient med noen av overnevnte tilfeller, heller passet inn i menneskeretts domstolen i Strasbourg? At det var helsetilsynet som burde vært anmeldt?

Slik jeg forstår har mikrobiologer og dyrleger mer kunnskap enn både nevrologer og leger om emnet borreliose kanskje også co-infeksjoner som bartonella, Bartonella, Rickettsia, mycoplasma, chlamydia, giardia,TWAR/Chlamydophila. Den største smittebæreren er flåtten. Ikke informeres det om det, ikke behandles det for det, for det er jo ikke “godkjent” – og kom for all del ikke legg en mikroskopitest på bordet til en lege i Norge som er gjort i privat regi. Da får du til svar at dette er ikke medisinsk. Samme hvor mye borrelia som lever i blodet til vedkommende. Norske leger skylder på mangel av forskning, men det fins masse forskning i utlandet. Og hvor ofte ser en lege på blod i mikroskop? De ser deg knapt i øynene, de har nesten mer kontakt med datamaskinen når du er innom!

Er du heldig får du kanskje 5-6 ukers (toppen) antibiotika behandling hvis du har vunnet i lotto og truffet en lege som godtar dette. Noe som er langt fra nok. Vi snakker om veldig langvarig behandling hvis det er snakk om feks borreliose. Nå høres det ut som jeg utstyrer borreliabakterien med hjerne, men den er “intelligent”, den lukker seg inn og beskytter seg med biofilm og cysteform i forskjellige stadier. For å bryte gjennom disse formene i en antibiotikabehandling, så må man ha cystebryter og noe som fjerner biofilmen. Mer om dette fins på nett for interesserte. (Cyste og biofilm er 2 forskjellige ting. Serrapeptase (bryter ned biofilm), Lumbrokinase, Nattokinase, Flagyl, Fasigyn (cystebryter tilsvarende Flagyl) – som må brukes samtidig med antibiotika for at den skal drepe alt. Men limer inn en plansje her som professor Laane – Norges fremste forsker på borrelia – har tegnet:

Plansje borrelia utvikling

 

 

Kanskje det blir venteliste hos dyrleger snart? Endatil vi som mennesker både kan forklare våre symptomer og si hvor vi har vondt, så er det faktisk større sjans for at en dyrlege vil finne årsaken enn ett frontsykehus snart. “Billettmerke: Dyrlege ønskes som fastlege”

 

ME? MS? Feil diagnose?

Download PDF

terning

 

Det finnes så mange rundt om i landet som nå har diagnose ME og MS. Mange med ME blir puttet i en bås med denne diagnosen. Og der blir de værende, inntil de selv kjemper for å finne noen løsning, eller noen for dem.

Det vil være en overdrivelse å si at det offentlige er på jakt etter å finne noe mer ut om deres årsak til denne diagnosen. Man blir sendt i hytt og pine, nevrologer som knepper deg i hendene, psykolog en obligatorisk time etc etc, og plutselig har årene gått, og ingenting har skjedd. Eneste som skjer er at NAV raserer det man har av helse for å teste om det kan være NOE du kan gjøre. De gir ikke opp så lett. Det skal dem ha. Du skal være seig for å holde ut i de systemene.

MEN – sjelden eller aldri tester de og behandler deg for bakterielle infeksjoner. Gjør de vel?

Skjermbilde 2013-04-17 kl. 08.09.23

Trykk på bildet for å komme til stykket om Linus på 15 år som døde – nok et eksempel på at det ikke er blitt gjort gode nok undersøkelser.

Hadde det blitt gjort undersøkelser for dette – ja noen av testene fins allerede i Norge, men flere tester blir også gjort i utlandet. Her i Norge har vi også Norsk Borreliose senter som både tar prøver og gir behandling. Ofte i samarbeid med Tyskland.

Skjermbilde 2013-04-17 kl. 08.13.17

Trist historie om en lege som heller skulle ønske hun hadde jobbet for å finne ut mer om dette og midnre om sunnhet. Hun døde selv midt i en blodprøve.

 

Nå rapporterer også Eivind Markhus som har virkelig gått veien for borrelia syke i Norge – at han er den eneste norske som har kontakt og dialog med Advanced Laboratory Services som har utviklet en revolusjonerende test som dyrkes frem! Dette er en ubestridelig test som ender all diskusjon om resultatet. For å forklare enkelt! Det er to tester innenfor borrelia diagnostikk, indirekte tester (serologi) og direkte tester (dyrking og DNA funn v PCR)!  Se hele brevet til politikerne som Eivind Markhus skrev her:

Brev til politikere 

Det er frustrerende og ikke få tilbakemeldinger fra politikere som hevder å være opptatt av borrelia problemstillingen. Flere pasientgrupper har oppfordret visse politikere svarte meg på den dokumentasjon jeg har sendt, men ingen respons! 
! Jeg er selv et borrelia offer og har deltatt i helsedirektoratets arbeidsgruppe som fikk mandat av hod til å utarbeide retningslinjer for diagnostikk og behandling av borrelia. Jeg er også med på NorTick seminarer. Jeg har sloss aktivt for borrelia saken i 12 år, samlet kunnskap i USA og Russland, hatt gode forbindelse med Brorson og har gått igjennom to rettssaker!
Jeg føler så absolutt å være kvalifisert til å ha meninger om dette tema. Så derfor fortjener jeg en viss anstendighet til å motta et kvalifisert svar! Personlig kan jeg la være å engasjere meg og slippe frustrasjonen. Tanken er der daglig, men jeg har forpliktet meg overfor mine medpasienter! Noe av grunnen: 
I 2001 var jeg den første pasienten som utfordret legene at diagnostikk og behandling av borrelia var feil. Da sto jeg fullstendig alene i kampen mot overmakten, men jeg visste dette kom til å eksplodere! Nå flere år etter er det et voldsomt engasjement uten sidestykke! 
I 03 drar jeg til USA og blir utredet av en av de fremste borrelia spesialisten i verden, dr Burrascano! Jeg testet positivt på en moderne teknologi som vi ikke hadde i norge da, men har utviklet nå. Da var jeg den første norske pasienten som tok borrelia indikator testen cd57. Da var det ingen som visste noe om denne testen i norge, og har ennå ikke vært i stand til å etablere testen. Nå har norsk borreliose senter NBS de senere årene valgt å legge testen til diagnose grunnlaget, og bestiller testen i Tyskland. 
Jeg er den eneste pasienten som har deltatt i arbeidsgruppen for helsedirektoratet som fikk mandat fra HOD om å utrede retningslinjer for diagnostikk og behandling av borrelia. 
I 07 tok jeg borrelia problemstillingen til stortinget hvor jeg hadde møte med lederen av helse komiteen! Dette var et ukjent tema da, og komiteen ble beroliget av helsedirektoratet at dette var ikke noe problem! 
Nå er jeg den eneste norske som har kontakt og dialog med Advanced Laboratory Services som har utviklet en revolusjonerende test som dyrkes frem! Dette er en ubestridelig test som ender all diskusjon om resultatet. For å forklare enkelt! Det er to tester innenfor borrelia diagnostikk, indirekte tester (serologi) og direkte tester (dyrking og DNA funn v PCR) !!.
Indirekte tester fanger kun opp antistoffer som kroppen produserer mot infeksjoner. 
Enkelte indirekte tester (western blot) har spesifikke markører mot borrelia bakterien, så det er ikke noe problem å tolke positive tester korrekt (vedlegg) ! Dessverre har ikke ansvarlige leger denne kunnskapen! 
I stedet støtter man seg til mangelfulle tester (Elisa) som kun plukker opp frie antistoffer og inneholder ikke antigen til alle stammer (genospieces) .
Problemet er da falske negative tester som bidrar til underdiagnostisering.
Direkte tester som dyrking, PCR og mikroskopi vil løse disse utfordringene! Hittil har dyrking og PCR hatt for lav sensitivitet!dvs vanskelig å finne. Fram til nå. Advanced Laboratory Services har utviklet en revolusjonerende metode for å øke følsomheten med en spesiell teknikk! Mikroskopi vil det alltid være stridigheter ang bilde fortolkningene ,men DNA funn sammen med dyrkingsbevis er uangripelig. 
Kompetansen eksisterer, man må bare våkne! 
Jeg har gitt informasjon om dette laboratoriet til politikere, men får ingen respons! I snart 13 år har jeg ligget i forkant av helse Norge ang borrelia! Det jeg har fått igjen av dette er at sykdommen har kostet meg 2 mill kroner, tapt to rettssaker og ikke minst tapt helsa ved å ha hatt rett! Historien min er passe og glemt, men argumentene mine som jeg har dokumentert over lang tid, vises nå i nyere norske studier, mikroskop prosjekter og behandling (Nbs) .Håper virkelig noen i det liberale oppdager Advanced Laboratory Services så man kan fokusere på dette. Det må folk fra det medisinske apparatet som finner ut av slikt for å få oppmerksomhet på denne nye kunnskapen! Det hjelper ikke å støtte seg til andres erfaringer, det vises i min historie! 
Mitt positive dyrkingsresultat beviser at gjeldende retningslinjer for diagnostikk og behandling av borrelia er feil! Politikerne gjør en grusom tabbe ved å ignorere dette budskapet! 

 

Når man vet at det finnes tester for borreliose, hvorfor benyttes det ikke i Norge? Når det finnes behandlinger som man vet virker, hvorfor skal ikke legene i Norge gi det ut? Det blir en veldig usosial fordeling av hvem som har råd til undersøkelser og medisiner, og ikke.. for dette koster i privat regi – et være eller ikke være. Livet eller døden. For noen.

 

 

Mayday Mayday Mayday – Flåttbitt tar liv

Download PDF

Det er på høy tid å sette søkelyset på vår rett som pasienter til å få tatt troverdige prøver i Norge, og i tillegg få den behandlingen man trenger. Ønsket er at Norges leger tar i bruk de metoder som allerede finnes i utlandet. Det må da ikke være norsk oppfinnelse for å kunne brukes i Norge?

Se også facebookgruppen:

Skjermbilde 2013-04-17 kl. 07.55.46

 

 

 

 

 

 

 

 

banner_wp4

 

Erna Solberg, Høyre, har meldt at hun tar seg en tur ut fra Stortinget og til demonstrasjonen den 10. mai! Vi ønsker flere politikere fra flere partier ombord.

Kommer du?

“Kvalitet og valgfrihet i helsevesenet. Høyre vil slippe alle gode krefter til, og la private og ideelle supplere det offentlige i omsorgstjenesten.”

Denne dagen blir en viktig markering på verdensbasis!  Bli med å vis ditt engasjement – vis at vi ønsker at det tas test- og behandlingsmetoder i bruk som allerede finnes!

Les mer på http://wwldaposlo.wordpress.com

 

Verden går sammen i “Worldwide Lyme Disease Awareness Protest” for å drive bevisstgjøring og markering av behovene for:

 1. Erkjennelse av at Lyme Borreliose og andre flåttbårne infeksjoner, som Babesia, Bartonella, Rickettsia, Ehrlichia, er alvorlige, og i noen tilfeller dødelige sykdommer.
 2. Gjøre kjent at overføringen av flåttbårne patogener som Borrelia, Babesia, Rickettsia, via blodoverføring – er av global bekymring.
 3. Internasjonal enighet om at  Lyme Borreliose skal være oppført som en meldepliktig infeksjon. Meldepliktig status vil hjelpe til å sikre at forekomsten og utbredelsen av sykdommen er overvåket; en nødvendig forløper til fastsettelse av menneskelig lidelse, sosioøkonomiske konsekvenser av sykdommen og for et sterkt beredskap.
 4. Utdanning av helsesektoren om nøyaktig diagnostisering av flåttbårne sykdommer, som i noen tilfeller kan være begrenset til klinisk presentasjon på grunn av begrensninger i serologisk testing.
  • Utdanning om at Lyme Borreliose og andre flåttbårne infeksjoner bør inngå som differensialdiagnoser ved andre sykdommer som også avhenger av subjektive kliniske manifestasjoner, eller ikke har noen kjent årsak. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: motor neuron sykdommer (MND) også kjent som Lou Gehrig sykdom eller amyotrofisk lateral sklerose (ALS); multippel sklerose (MS); Alzheimers; Parkinsons sykdom; sarkoidose.
  • Utdanning av helsesektoren om rimelig og effektiv behandling av akutt og senstadium Lyme Borreliose og andre flåttbårne infeksjoner. Dette inkluderer behovet for å oppdatere utdaterte anbefalinger for behandling av smittsomme sykdommer, som for eksempel Society of America (IDSA) og å ta hensyn til behandlingsmetoder av andre foreninger som: Den internasjonale Lyme og Associated Diseases Society (ILADS) og den tyske Borreliose Society (Deutsche borreliose-Gesellschaft: DBG)
 5. Midler til forskning på flåttbårne sykdommer. Inkludert:
  • Midler til forskning på nøyaktig testing og behandling av Lyme Borreliose.
  • Midler til forskning på vektorer og reservoarverter for å kartlegge totalbildet av sykdommer de kan bære og overføre.

Diagnose kampen

Download PDF

Er visst en av “Real Housewives of Berverly Hills” også som har hatt Lyme. Eller borreliose. De er blitt syke av flåttbitt.  Nå er ikke jeg en av dem (håper jeg men gudene vet..), men jeg kjenner noen, ja flere. Det er forferdelig for dem det gjelder. Det finnes så mange som ikke får stilt diagnosen rett her i Norge ved mistanke. Sykehusene her sender kun blodprøver til antistoff testing. Det er ikke sikre prøver, de vet det, men bruker det likevel. Det er høyst useriøst å kunne sette lit til disse prøvene. Noe som kan slå veldig dårlig ut for pasienter, verste fall ende med lammelser og død. Det er kjent at 7 av 10 med Alzheimer som er obdusert hadde borreliose funn på hjernen feks.

Norske myndigheter vil heller klassifisere oss med ME, borreliose, MS etc i en uføregrad enn å la utenlandske tester og behandlinger bli gitt, selv de testene som private lab´er gjør i Norge underkjenner de. Må da være bedre å gi oss rette tester som allerede er oppfunnet, en form for behandling, og rett diagnose – enn å la alle med feil diagnose gå på uføre resten av livet – med de kostnader det måtte bli! Her er hvertfall ikke Norge på førsteplass. Og det er pasientenes liv det går utover.

Har du hatt 1 flåttbitt bør du få sjekket deg om du sliter med helsa noen gang etterpå. I utlandet fins det nå dna tester og urin tester faktisk som raskere kan avsløre de testene som blir gjort i Norge, som oftest er falsk negative også. Fordi de kun tester på antistoffer. De setter ikke prøvene under mikroskop og kikker i selve blodet. Det er helt utrolig hvor lite interesserte de er i å finne diagnoser.

Ta for eksempel når noen tar spinalprøve (ryggmarg) så testes det ikke automatisk for borreliose, da må man ta ny (smertefull og farlig) test, for å lete etter borrelia i spinalvæsken. Å så fins det tester allerede i utlandet, OG i Norge. Hvor er de norske forskerene?

10.mai skal det være en stor demonstrasjon utenfor Stortinget med påfølgende opplysningshelg på hotel Opera. Det oppfordres så mange som mulig å komme på demonstrasjonen (lovlig og alle tillatelser gitt) – Erna kommer ut fra Stortinget og møter gruppen. Det virker kun å være hun som tar dette seriøst?

I mellomtiden må vi kjempe for å i det hele tatt få antibiotika kurer fra legene i Norge – ofte må pasienter til Tyskland for å få rette dosene. Vi kjemper med nebb og klør. Barn lider, ungdom lider, voksne lider, eldre lider. Et engasjement må til nå – før valg, før flere blir syke – et engasjement for å vekke leger og myndigheter i Norge. NÅ! Det er ingen tid å miste. For ingen har noen å miste.

Mange leger i Norge er noen reddharer – og gjemmer seg bak utsagnet om at det “ikke fins forskning på det”. De glemmer å legge til i Norge. For det fins mye forskning i utlandet. Hva med et samarbeid? Når skal Støre komme på banen? Nei stemmer, han er mer interessert i å kalorimerke maten vår – en ide han får når han springer rundt i New Yorks parker og ser hvordan de gjør det “over there” – helt feil plass Støre. I det hele tatt – DU er på helt feil plass. Hvorfor er det ikke slik at våre lands ministre må ha en viss form for utdanning og ikke minst erfaring innen den “grenen” de skal være minister i? Norges minst utdannede i sin “gren” sitter på viktige stortingsplasser! De har jo ikke peiling om hva som skjer rundt om i samfunnet og på sykehusene!


Hvordan Goji bær påvirker blodet positivt etter bare 48 timer

Download PDF

Dette må være en av de beste videoene til å forklare blodcellenes funksjon!

I tillegg viser han effekten av å spise Goji bær, og effekten kommer allerede etter 48 timer. Overraskene stor forskjell.

Før Goji bær:

Skjermbilde 2013-03-19 kl. 23.30.24

Og 48 timer etter Goji bær

Skjermbilde 2013-03-19 kl. 23.30.47

“This is a video of Dr Vega’s research on Goji.”

 

Skjermbilde 2013-04-17 kl. 07.28.36

Fås kjøpt her: http://www.iherb.com/

 

Et anbefalt Goji produkt som jeg selv har prøvd. Rask levering. Kjøp 2 med en gang:)

 

Husk 200 kr grensene når du shopper på nettet… så slipper du ekstra toll.

Feil ph balanse er skyld i mange sykdommer

Download PDF

Etter å ha studert mitt eget blod i mikroskop, hvor det typiske ME bildet dukker opp med sammenlenkede røde blodceller, så fikk jeg ideen om at det kunne ha noe med ph-verdien i blodet å gjøre. At det var for surt.

Idag kom jeg over denne videoen etter et tips, og plutselig såg teorien min ut til å stemme! Jeg spurte Aartun om hva han mente var grunnen til at blodcellene la seg i myntruller, og han mente:

 

“De røde blodcellene er i friske mennesker negativt elektrisk ladet og vil derfor frastøte hverandre. Denne negative ladningen frarøves en del av blodcellene i syke mennesker. Blodcellene får ulik polaritet og tiltrekkes av hverandre.

Personer med slikt blod vil oftest føle seg trette og utslitte. Det er ikke så rart, for overflaten disponibel til gass-skifte er blitt betydelig redusert.

Det må tilføres antioksydanter for å få normalisert blodet. Men antioksydantene virker trolig ikke før årsaken til sykdommen er fjernet.”

Se selv:

 

Det er her da en bedrift som har lagt ut tips for å gjøre miljøet mer alkalisk.
Bedriften heter http://greenphactor.com og selvfølgelig har de også utviklet en pille for dette da, eller en drink:)

“You Are the Cure” er overskriften på siden deres. Hvis man lider av artretitt, akne, allergier, smerter, fatique, hodeverk, stress, overvekt så er dette de første stegene for at du er over i feil ende av ph balansen. Diabetes, osteoporose, mage ulceriøser, MS, lupus, fibromyalgi, migrene, depresjon er i det andre steget.
De mener at du kan normalisere ph verdien ved å bruke greenphactor i den daglige dietten og at da alle symptomene på feil ph vil forsvinne. GreenPhacotor inneholder 16 av dei mest alkaliserende ingrediensene som finnes står det. Men klarer ikke finne hvillke det er. Mye grønne grønnsaker er avbildet i reklamen.

Men generelt er det vel kjent at, som de også sier her, at vi må holde oss borte fra disse merket med gult, og spise mer av de grønne. Ligger man på rette siden her kan man jo også bidra til bedre helse.
Skjermbilde 2013-03-19 kl. 22.08.18

Nå, nå vet du vel hva du må gjøre? 🙂 Spise GRØNT!

Norges helsevesen annerkjenner ikke at hun er syk. De har ingen behandling til henne.

Download PDF

 

 

Les historien og få med deg kommentarene

Dette er desverre blitt et typisk bilde for hvordan norsk helsevesen og myndigheter ikke tar tak.

Vi trenger forskning i Norge, og anerkjennelse av bruk av allerede eksisterende tilbud slik at alle kan bli kjent med disse.

I teksten og kommentarene under denne artikelen står det at det er funnet funn som borrelia, babesia, bartonella, analplasmose og mycose ved hjelp av mikroskopering. Det finnes flere mikroskoper i Norge også. Men hvorfor vil ikke myndighetene ta tak og være med gi Norges pasienter dette “løftet” vi trenger for å kunne få analysert våre prøver her? Her i Norge blir de i stedet for nesten “etterforsket” og anmeldt av leger for at noen tar analyser og faktisk kan fastslå at det er funn. Myndighetene syns jeg er mer opptatt av å finne ut av om det er rett at en som driver “alternativt” (om man kan kalle det det) kan å forske og analysere prøver som er til gode for norske pasienter. Hvorfor brukes det ikke heller litt samarbeidsånd, og gir et klapp på skulderen for at det faktisk er noen som bryr seg, og har kostet både tid og penger inn i utstyr og prosjekter? Og hadde myndighetene brydd seg ytterligere, hvorfor setter de ikke inn økonomisk hjelp for å få videreutviklet dette? Mistanken min er at legemiddelindustrien styrer for mye. Og en annen tanke går mot at noen andre ikke ønsker innblanding i deres felt. Kan dette stemme?

 

Et eksempel på dette er feks Aartun i Stavanger. “Flått-jegeren” kalte VG ham. Den pensjonerte rektoren har de siste årene drevet firmaet Mikroforsk, og har analysert opphostet slim, urin eller avføring fra flere hundre personer fra hele landet. Pasientene har eller tror de har flåttbakterien borrelia eller utmattelsessyndromet ME. Han har foretatt analyser med mørkefelts- eller lysmikroskopi, og eventuelt anbefaler medisinering.
Les artikkelen i vg om han her

 

 

20130317-093102.jpg

Det finnes flere her i landet som driver med mikroskopering eller analyser av forskjellig slag. Hvorfor vil ikke helsevesenet benytte seg av de? Skal vi sende prøver ut av landet, og heller la andre land bygge seg opp kunnskap som vi selv har all mulighet til å gjøre her i Norge? Hvorfor ikke gripe muligheten når den er tilstede?