Nervus Vagus – roten til alt vondt?

Download PDF

VAGUS NERVEN
Den lengste nerven

Resyme:

 • Sammenheng med problemer i kroppen:
  • Autisme, ME, immunsykdommer, betennelse, forgiftninger i form av at kroppen ikke avgifter, fordøyelse, ADD, ADHD, konsentrasjonsproblemer, problemer med hjertefrekvens og blodtrykk, følelsesmessige reaksjoner, kommunikasjonsproblemer, relasjoner til andre mennesker, binyrene overproduserer hormonet kortisol.

 

 • Ubalanser fører til:
  • sensoriske forstyrrelser, slik som fotofobi (følsomhet for lys), svimmelhet, trykk i indre øre og forvrengning av lyden, problemer med søvn, fordøyelsesvansker, hjerterytmeforstyrrelser, såvel som systemisk smerte og tretthet. Vagus nerve hemmer over-spenning, og når det ikke fungerer vil midt-hjernen bli bombadert/ ”overfires”/ bli overeksponert. Vagusnerven stimulerer produksjonen av intrinsisk faktor i tynntarmen, som er nødvendig for kroppen å lage B12. I hodet styrer den muskel tone i ørene, påvirker hvor godt vi hører. Den styrer også hvordan øynene fokuserer og deltar i forhold til andre mennesker og fungerer sammen med oxytocin reseptorer i hjernen, som stimulerer følelser av bonding, tiltrekning og kjærlighet.

 

 • Den regulerer:
  • Hjerteslag, lunge ekspansjon, fordøyelse og stimulerer produksjonen av fordøyelsesenzymer og anti-stress enzymer og hormoner (for eksempel acetylcholin, vasopressin og oxytocin). Interessant, benytter nervus vagus neurotransmitteren acetylkolin. Vagusnerven styrer de komplekse prosesser i fordøyelseskanalen, herunder signalerer til musklene i magen for å trekke seg sammen og presse mat inn i tynntarmen, og for å utskille stoffer som fordøye mat, inkludert pepsin og intrinsisk faktor.

 

 • … og mange flere sammenhenger. Les stykket og det vil gi deg noen ideer.

 

Stykket er opprinnelig skrevet på engelsk, og her forsøkt oversatt til norsk. Utifra egen erfaring vet jeg at kraniosakralbehandlere jobber tett på vagus nerven.

 

Behandling med kraniosakral har hjulpet mange. Her en liste med velutdannende kraniosakralbehandlere som er utdannet på Sirius – den eneste norske skolen som har NNH godkjent studie er nemlig Sirius Naturterapeutiske Skole i Haugesund. Les mer om deres fantastiske studie for å bli kraniosakral terapeut her – les evt mer om kursene på samme side.

 

 

HVA ER VAGUS NERVEN?

 • Vagusnerven er den lengste av tolv par av nerver som kommer fra hjernen, som tjener som hjernens midt kommando i kampen mot stress, betennelser og toksisitet.
 • Vagus bidrar til å regulere vår “fight or flight” respons, fordøyelse, avgiftning, ulike aspekter av hjertefrekvens og blodtrykk.
 • Nyere forskning viser det regulerer også vårt immunsystem og gir oss en nevrologisk infrastruktur som bestemmer mange av våre følelsesmessige reaksjoner, slik at vi kan føle med, ”bounde” med, kommunisere med og forholde seg til andre.

Det autonome nervesystemet – kroppen din på autopilot

 • Den lengste nerven – nervus vagus – begynner i hjernestammen, som ligger nær bunnen av skallen, og har grener som strekker seg gjennom hodet og to grener som forplanter seg ned på hver side av halsen og strekker seg i hele kroppen.
 • Den består faktisk av nerve-par; en nerve sender og den andre nerve mottar informasjon.
 • Når det er under aktiv og / eller underutviklet, er det å snu seg å være en av de viktigste bidragsytere til symptomer på autisme.
 • Det er en del av det som kalles det autonome nervesystemet, som automatisk regulerer funksjoner som våre sinn ikke bevisst kontrollerer.
 • Prinsippskissen viser noen av de områder av kroppen nervus vagus interagerer med.

 

 

 

 

 

 

Vagus nerven er en del av det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemet består av to komponenter: den parasympatiske og sympatiske nervesystem. 

 

 • Det autonome nervesystemet virker uavhengig av det bevisste sinn, kontrollerende funksjoner – viktig for overlevelse.
 • Det parasympatiske systemet er ansvarlig for stimulering som oppstår når kroppen er i ro
  • Spesielt etter å ha spist
  • Seksuell opphisselse
  • Spytt
  • Tårer
  • Fordøyelsen
 • Det sympatiske nervesystemet er ansvarlig for å stimulere aktiviteter knyttet til kamp eller rømmningsrespons på oppfattet fare.
  • Vagusnerven er en del av det parasympatiske nervesystemet, og hemmer rømming eller kjempe respons.
  • Vagusnerven inneholder 80-90% av kroppens sensoriske neuroner (også kalt afferente nevroner) som gir informasjon til sentralnervesystemet / hjerne fra organer og andre deler av kroppen.

 

STEVEN PORGES

 • University of Illinois forsker, Steven Porges, foreslått en Polyvagal teori, som forklarer hvordan vår autonome nervesystemet består egentlig består av tre overlappende nervesystemer som kan uavhengig styre autonome funksjoner, utviklet over millioner av år.

 

 • Våre tre nervesystem er referert til av Porges som:

 

 • Myelinated vagus – Når vi ikke er truet, bruker vi vår mest utviklede pattedyr nervesystemet, som Porges refererer til som myelinated vagus. Dette systemet utviklet seg til å hemme de mer primitive nervesystem og muliggjøre høye fungerende pattedyr for å understøtte sosial oppførsel. Dette sosiale oppførsel omfatter bestemmelse av venn fra fiende, vurdering av om omgivelsene er trygg, og står i forbindelse med deres sosiale enhet. Vagusnerven er en del av det som kalles også det parasympatiske nervesystem.

 

 • Den sympatiske nervesystemet – Når vi er i en livstruende situasjon som det parasympatiske systemet ikke kan løse, overstyrer kroppen den automatisk og bruker det sympatiske nervesystemet til å utløse binyrene til å skille ut hormonet kortisol, noe som fører til den klassiske fly eller kjempe respons til en skremmende situasjon.

 

 • Non-myelinated vagus – Hvis vi ikke kan unnslippe livstruende reaksjon, utløser kroppen den mest primitive nervesystemet, som Porges refererer til som ikke-myelinated vagus. Den ikke-myelinated vagus er teoretisert å komme fra en skilpadde-lignende stamfar, og får oss bokstavelig talt å bli lammet av frykt og muligens svak, akkurat som en skilpadde hode og lemmer trekker seg inn i skallet sitt når den er truet, eller når en Opossum spiller død.

 

 • På denne tiden, synes Polyvagal Theory å ha blitt validert gjennom flere år med forskning og utallige studier og blir nå brukt som grunnlag for utvikling av nye behandlinger forhold som epilepsi og revmatoid artritt.

 

 

 

HVA ER SAMMENHENGEN MELLOM AUTISME OG VAGUS NERVEN

 • Hva vi har i autisme er en vagus nerve som ikke sender sterkt nok signal til kroppen så den kan utføre autonome funksjoner.

 

 • Dersom det ikke gjør jobben sin, dominerer den mer primitive parasympatiske nervesystemet, noe som resulterer i en kronisk flyt eller kjempe reaksjon for kroppen. Dette har mange konsekvenser som kan resultere i symptomer, atferd og helseproblemer ofte assosiert med autisme.

 

 • I mer primitive ikke-pattedyr dyr som krypdyr, mener Dr. Porges at de ikke opplever følelser som empati og kjærlighet. Disse følelsene er det som gjør at sosiale dyr å leve i sosiale grupper, for å ta hensyn til sosiale signaler, å kommunisere, til å knytte bånd, å arbeide sammen i grupper, for å gi næring og få avkom. Vagus nerve gir nevrologiske støtte som er nødvendig for å leve i en sosial gruppe. Den regulerer også pusting, hjertefrekvensen og fordøyelsesaktivitet når kroppen er i en avslappet tilstand. Vagusnerven styrer det sympatiske nervesystemets tilbøyelighet til å flykte fra nærhet til andre skapninger.

 

 

”What happens in Vagus – does not stay in Vagus”

 • I hodet, styrer vagus nerve:
  • Muskel tone i ørene, påvirker hvor godt vi hører. Den styrer også hvordan øynene fokuserer og deltar i forhold til andre mennesker og fungerer sammen med oxytocin reseptorer i hjernen, som stimulerer følelser av bonding, tiltrekning og kjærlighet. Diagrammet nedenfor viser noen av de nervus vagus forbindelser i kroppen.

 

 • Den regulerer:
  • Hjerteslag, lunge ekspansjon, fordøyelse og stimulerer produksjonen av fordøyelsesenzymer og anti-stress enzymer og hormoner (for eksempel acetylcholin, vasopressin og oxytocin). Interessant, benytter nervus vagus neurotransmitteren acetylkolin. Vagusnerven styrer de komplekse prosesser i fordøyelseskanalen, herunder signalerer til musklene i magen for å trekke seg sammen og presse mat inn i tynntarmen, og for å utskille stoffer som fordøye mat, inkludert pepsin og intrinsisk faktor.

 

 • Tungmetall og kvikksølv, blokkerer virkningen av acetylcholin, blokkerer eller reduserer signalene fra nervus vagus til andre deler av kroppen.

 

Oksytocin er kjent som et hormon som er viktig under fødsel, og for å skape et bånd mellom mor og barn rett etter fødsel. Oksytocin er også kjent som «velvære-hormonet» fordi det også er assosiert med kjærlighet og sosiale interaksjoner.

 

 

 

 • Her er et annet diagram av vagusnerven, som viser flere av de områder det vekselvirker med, inkludert de som kobler ”inne i hodet”. Den auriculare grenen av vegas samhandler med øret.
 • Svelge gren av nerven samhandler med øret, strupehode, og gane munnen, bærer sensoriske og motorisk informasjon.

 

 

Nervus vagus sin sammenheng med midten av hjernen (lillehjernen) og høyere hjerne

 

 • Signaler fra det menneskelige legeme er levert fra den første reseptorberøring, syn, lukt, trykk følelse og balanse i ryggmargs-nerverøttene og videre til ryggmargen, hvor de leveres til den nedre del av hjernen som kalles cerebellum.

 

 • Hjernen blir matet av disse viktige signalene og utvikler sitt svar til omgivelsene basert på den informasjonen de formidler.

 

 • Lillehjernen var tenkt å koordinere bevegelse. Vi vet nå at lillehjernen styrer alle impulser inkludert tanke. Signalene blir overført til hjernens cortex (det ytre lag av neuralt vev hos mennesker), hvor det tilveiebringer en økning i hyppigheten av signaler som blir sendt til/bidrar til å holde hjernen levedyktig og sund. Uten denne stimulering mister hjernen sin evne til å aktivt kontrollere basisfunksjonene som regulerer alt fra pust til smerte regulering.

 

 • Det er hjernestammen som har en feil, hvor nervus vagus opprinnelig stammer fra, som fører til mange av symptomene på autisme. 

 

 • Når cortex får for lite input fra cerebellum blir den ute av stand til å styre hjernefunksjonene på riktig måte. Når vagusnerven er lite aktiv, resulterer det i en ukontrollert aktiv del på midthjernen – noe som skaper ubalanse i kranial nervefunksjon.

 

 • Disse ubalanser fører til: sensoriske forstyrrelser, slik som fotofobi (følsomhet for lys), svimmelhet, indre øre trykk og forvrengning av lyden, problemer med søvn, fordøyelsesvansker, hjerterytmeforstyrrelser, såvel som systemisk smerte og tretthet. Vagus nerve hemmer over-spenning, og når det ikke fungerer vil midt-hjernen bli bombadert/ ”overfires”/ bli overeksponert.

 

 • Lillehjernen (latin: cerebellum) er en del av hjernen beliggende i bakre skallegrop. Lillehjernen er blant annet sentral i regulering av bevegelser.

 

 

 

 

 

Nervus vagus – Hvordan den fører til symptomer på autisme?

 • Utilstrekkelig utvikling av eller skade på nervus vagus, den lengste nerve i kroppen, med opprinnelse i hjernestammen, kan forklare mange vanlige symptomer på autisme, og også de av kronisk tretthet og fibromyalgi.

 

 • Hva gjør så mange mødre til barn med autisme har tilstander som kronisk tretthet og fibromyalgi? 
  • Svekkelse av funksjonen av vagusnerven forekommer i begge tilstander. Kronisk tretthet og fibromyalgi kan være voksen alder autisme. (1)

 

 • Hvorfor er det en høyere forekomst av autisme hos personer med diabetes? 
  • Vagusnerven spiller en rolle i regulering av sekresjonen av insulin.

 

 • Hvorfor er det en høyere forekomst av autisme hos personer med cøliaki? 
  • Fordøyelse er svekket og bremset hvis vagusnerven ikke aliserte optimalt. Dårlig fordøyelse, kombinert med moderne genetisk modifisert, hvete som har en form for gliandin som er svært inflammatorisk, er det mer sannsynlig å få problem med fordøyelsen og forårsake skade på tarmslimhinnen.

 

 • Hvorfor er det så mange tarminfeksjoner hos personer med autisme? 
  • Vagusnerven stimulerer både for fordøyelsen og funksjonen av immunsystemet. Ikke-fordøyd mat blir en grobunn for sopp så den får overvokse og mater da andre patogener som Clostridia og Klebsiella.

 

 • Hva kan svekke funksjonen til vagus nerve? 
  • Det viser seg en kronisk human herpesvirus 6 (HHV-6) virusinfeksjon i nerven i seg selv kan være i roten for mange mennesker med autisme, kronisk tretthet og fibromyalgi. En kronisk infeksjon av nervus vagus kan resultere resulterere i en kronisk tilstand med svekket mitokondriefunksjon, undertrykt immunsystemfunksjonen, fordøyelsesproblemer, og sensorisk forvrengning. Andre virus kan også være årsakene til vagusnerve infeksjon, slik som Epstein-Barr og cytomegalo virus. Dessuten kan kvikksølvforgiftning blokkere virkningen av acetylkolin, som vagusnerven bruker til å overføre signaler til andre deler av kroppen.

 

 • Hvorfor spinner personer med autisme?
  • Fordi det stimulerer vagus nerve som bidrar til å regulere balansen. Spinning kan faktisk være terapeutisk og hjelpe noen med autisme å bli bedre orientert. Spinning kan bidra til å modne balansesystem som er master integrator for alle andre sanser i kroppen.

 

 • Hvorfor personer med autisme beveger mye på hendene sine? 
  • Denne aktiviteten stimulerer og regulere vagusnerven. Den sensoriske tilbakemeldingene vi får fra våre ekstremiteter bidrar til å orientere oss i rommet og forteller oss hvor kroppen slutter og resten av verden begynner. I autisme, får personer som ikke får nok sensorisk feedback fra sine ekstremiteter (proprioseptiv feedback) problemer med sin identitet og hvordan de er orientert i rommet. Dette er også en grunn til at en maskin som Temple Grandin er klemme maskin (der kroppen har milde trykket rundt det) hjelper med beroligende og orientering – det stimulerer og regulerer vagus nerve, roer oss ned og orienterer oss. Det er grunnen til at mødrene intuitivt tett svøper (wrap) sine spedbarn i tepper – vagus nerve systemet ikke er modent, og det milde presset bidrar til å stimulere nervus vagus, som utløser frigjøring av beroligende nevrotransmittere, beroliger barnet.

 

 • Hvorfor personer med autisme har problemer med å forstå språk og språk forsinkelser?
  • Lytting er faktisk en “motorisk” handling og innebærer å spenner musklene i mellomøret. De midtre øremuskelene er regulert av ansiktsnerven, en nerve som også regulerer øyelokk løfting. Når du er interessert i hva noen sier, løfter du øyelokkene og samtidig spennes mellom-øre musklene. Nå er du forberedt på å høre deres stemme, selv i støyende omgivelser. I individer innenfor autismespekteret, er muskel tone i øret ikke tilstrekkelig til å blokkere ut bakgrunnsstøy, noe som gjør det både vanskelig å høre og se på noen. Også nyere forskning viser at det er et etterslep i auditiv prosessering i enkelte personer med autisme så kommer lydene kommer inn ETTER de visuelle bildene kommer inn og de som snakker synes å være som noen i en usynkronisert eller utenlandsk film med undertekster der ordene ikke samsvarer med det du visuelt se.

 

 • Hvorfor personer med autisme har problemer med øyekontakt? 
  • Nervesystemet som kontrollerer spontanøyeblikket er slått av. Denne nyere, sosiale kontaktsystemet bare kan uttrykkes når det nervesystemet detekterer miljø som er trygge. Du kan ikke få øyekontakt i flukt eller kamp modus.

 

 • Hvorfor halvparten av autistiske individer bedrer funksjonsnivå når de har feber? 
  • På grunn av at febermekanismen slår på metabolske systemer i kroppen som ellers normalt er skrudd på ved en fullt funksjonell vagusnerve.

 

 • Hvorfor er immunforsvaret ofte lavt hos personer med autisme og de er utsatt for mange infeksjoner? 
  • Fordi vagus nerve stimulerer immunsystem til å bekjempe infeksjoner.

 

 • Hvorfor personer med autisme har ofte høye nivåer av giftstoffer og tungmetaller? 
  • Vagusnerven stimulerer kroppen til å avgifte.

 

 • Hvorfor er det en mangel på B12 i de fleste individer innenfor autismespekteret? 
  • Fordi vagusnerven stimulerer produksjonen av intrinsisk faktor i tynntarmen, som er nødvendig for kroppen å lage B12.

 

 • Hvorfor er det noen autistiske individer som snakke med uvanlig modulering av stemmen og enunciation? 
  • Fordi vagus bidrar til å modulere strupehodet og muskler brukes til tale.

 

 • Hvorfor individer på spekteret ofte mangler animasjon i deres ansikter, særlig på nivået fra nesen og oppover? 
  • Nervus vagus utløser animasjon i ansiktsmusklene.

 

Hva kan gjøres for å hjelpe?

 

 • Hva hjelper stimulere vagus nerve til å fungere mer optimalt?
  Dype pusteøvelser, meditasjon, aerobic trening (rask gange, sykling, løping jogging), kampsport trening, trykk dans, auditiv integrasjon trening, interaktiv metronom terapi, tromming, oksygen terapi (hyperbar oksygen), spinning, kraniosakralterapi, kiropraktisk justering. Også avslappede, positive sosiale interaksjoner med vennlige mennesker som liker personen og personen klareringer.

 

 • Hvorfor auditiv integreringstrening fungerer så bra for mange enkeltpersoner på spekteret?
  Fordi det stimulerer vagusnerven gjennom øret, noe som øker muskeltonen som normalt trekkes direkte gjennom nervus vagus. Dr. Stephen Porges har også laget et program ved hjelp av filtrert musikk for å stimulere nervus vagus som er i klinisk utprøving.

 

 • Hva ernæringsmessig støtte kan bidra til å beskytte og reparere vagus nerve?
  Virus har en tendens til å aktiveres når de utsettes for store mengder sukker, karbohydrater. Herpesvirus aktiveres når de utsettes for høye nivåer av arginin som finnes i jordnøtter, sjokolade og andre nøtter. Foods høy i lysin, som kalkun, har en tendens til inaktiv inneholde sovende herpes virus. Anti-herpes reseptbelagte legemidler kan også være til hjelp, men forskning viser at de må brukes på en langsiktig basis for å være vellykket (for eksempel seks måneder). Matvarer og kosttilskudd som støtter nevrologisk reparasjon kan også bidra, slik som kokosolje og melk, solsikke lecitin, fosfatidylserin og kolin.

 

 • Er det ordinære behandlingsformer blir utviklet for å forbedre funksjonen av vagus nerve?  
  Farmasøytiske selskaper er for tiden synkende millioner av dollar i forskning på dette området for å utvikle både narkotika og enheter for å bidra til å stimulere nervus vagus. Preliminære studier har indikert at vagusnervestimulering (VNS) terapi i dag brukes til å redusere pharmacoresistant epilepsianfall, kan forbedre nevrokognitiv ytelsen hos individer med autisme, samt lindre depresjon i individer botemiddel depresjon. Park rapporterte en studie med 59 autistiske pasienter og seks med LKS, med epilepsi. Forbedringer ble rapportert i alle områder av livskvalitet overvåkes spesielt for årvåkenhet (76% ved 12 måneder). Men bedre standardisert og langsiktige studier er nødvendig for å vurdere resultatene bedre. Jeg er personlig ikke anbefale en invasiv kirurgi (dette er å ha en pacemaker lignende enhet implantert i kroppen din som kontinuerlig stimulerer vagus nerve), men det tydeligvis viser store løft i å hjelpe forbedre funksjonsnivå i test.

 

 • Hva kan jeg gjøre for å roe ned overaktiv sympatiske nervesystemet som holder oss i flukt og kamp modus?
  Redusere eksterne stressfaktorer, som gir en rolig trygt miljø, ved hjelp av humor (latter hjelper) for å ta potensielt stressende situasjoner. Det finnes også kosttilskudd som kan senke nivåene av kortisol, som for eksempel Rhodiola rosea og Ginseng. Setil binyre / Kortisol supplement delen. Ta skritt for å identifisere og hjelpe kroppen til å kvitte seg med infeksjoner vil også bidra til å roe ned det parasympatiske nervesystemet.

 

 • Hvorfor hjelper meditasjon og avspenningsteknikker deg?
  Dyp pusting stimulerer vagusnerven forbindelser i lungene området. Så, for eksempel, hvis du regelmessig og dypt puster inn gjennom nesen og utvider lungene, hold i pusten i to sekunder og slipp gjennom munnen du umiddelbart kan senke blodtrykket. Vagus nerve produserer ro og følelse av velvære – det motsatte av det sympatiske kampen og rømme. Vagal tone måles ved å spore hvordan puls hastighet kommer opp og bremser ned under pusting. Økt vagal tone stimulerer bedre sosiale følelser, som stimulerer mer vagal tone. I en studie hadde mediterende økt vagal tone etter ni uker, som korrelerte med positive følelser.

Referanser

 

Klær som hindrer flåtten?

  “Flott mot Flått” er overskriften på brosjyren for disse klærne som så mange nå har kjøpt. Fant standen på en messe igår, på Etnemarknaden.  Det er anti-tex ullundertøy – og har vært så virksomt at en som testet disse … Continue reading

Oksygenmangel i blodet kan føre til kreftsvulster viser ny studie

Download PDF

NY KREFTSTUDIE KOBLER LAVT OKSYGENNIVÅ I CELLER MED KREFTSVULSTER
Lavt oksygenivå i celler er hovedårsaken til ukontrollert vekst av kreftsvulster viser en ny kreftstudie fra Universitetet i Georgia, publisert i Journal of Molecular Cell biology.

***

Skjermbilde 2014-03-19 kl. 10.33.04ZORBMAX ØKER OPPTAK AV OKSYGEN. 
Du finner ZORBMAX her: http://tifure.livesmart360.com/en/Shopping/ShopAllProducts/NS1700/

Film om den her:

https://www.youtube.com/watch?v=Hw9PxPYuZ9g&feature=share

****

Skjermbilde 2014-03-19 kl. 10.41.35Link til blogg som beskrivet studiet:

http://blogg.super-nature.no/ny-kreftstudie-kobler-lavt-oksygenniva-i-celler-med-vekst-av-kreftceller

Og her link til studiet: http://news.uga.edu/releases/article/study-suggests-new-approach-to-explain-cancer-growth-low-oxygen-levels/

 

The Ozonhospital – behandling som dreper bakterier, sopp og kreft. Rens blodet ditt med enkle behandlinger UTENFOR kroppen.

Download PDF

Skjermbilde 2014-01-22 kl. 13.02.22Ozon terapi er en populær type medisinsk behandlingI medisinsk vitenskap har ozon blitt benyttet til behandling av infeksjoner, sår, flere sykdommer, og for å desinfisere drikkevann. Den er effektiv som et anticancer, antiviralt, antibakterielt og antisoppmiddel,  ozon er uovertruffen, hovedsakelig fordi det ikke er noen merkbare bivirkninger.

Ozon og Lyme behandling
Ozon terapi spiller en viktig rolle ved behandling av Lyme sykdom.   

Oksygen / Ozon terapi ved hjertesykdommer
Ozon terapi er den raskeste kjente metoden for behandling for pasienter med hjertesykdom som kardiovaskulære komplikasjoner og tretthet. Det tar mindre kostnader og tid i forhold til de inovasive prosedyrer som for eksempel bypass kirurgi eller angioplastikk.

Se her hvor mye fett du har i blodet, eller som de utrykker det, “vi må ta ut alle mcDonalds burgerene i årene dine først”.. 

Se flere filmer etc på http://www.ozonehospital.com

 

 

Slapp i fisken? Bestill biffen well done neste gang…

Download PDF

Skal du se 1 video som dreier seg om helse noen gang så se denne – det kan faktisk forklare hvorfor mange har problemer med mage, slapphet, fatique, etc.
Det er mye mer vanlig enn man skulle tro. Kjenner du noen som sliter med mageproblem etc – link de denne:

The YouTube ID of yRglUAttmzQ?t=33s is invalid.

 

Kuren som beskrives er:

 

 • Unngå mageregulerende midler – vi trenger syren for å bekjempe bakteriene
 • Spis hvitløk – 2 fedd til dagen (det finnes også super-s som er fermentert hvitløk. Mye behageligere å ta. www.vitalsenteret.no har denne)
 • Wormwood te  –  drikkes. Inneholder arthemsia, det samme som brukes for å bryte ned cysten som borrelia ligger i slik at antibiotika kan drepe borrelia bakterien. Kan kjøpes både som te og tinktur: Ebay søk
 • Papaya frø: Kjøp frisk papaya, ta en 1/2 kopp frø og spis med 1ts med honning på toppen. Kur på over en uke.

 

Er vi rammet av en NASJONAL MEDISINSK SKANDALE?

Download PDF

Hva svarer dere nå?

Jonas Gahr Støre, Norges Helse- og Omsorgsminister
Bjørn Guldvog, Direktør Helsedirektoratet
Camilla Stoltenberg, Direktør Folkehelseinstituttet
Geir Sverre Braut, Direktør Helsetilsynet

Kopi sendt til: Rådet for Legeetikk, Den norske legeforening, Erna Solberg, Laila Dåvøy, Morten Stordalen, Morgenbladet, Aftenposten, Dagbladet, NRK, TV2 samt diverse andre medier.

Den 7. mai 2013 sendte Veronica Zimmer – en av de som var med å ledet demonstrasjonen foran stortinget 10.mai ut følgende pr post sendt som et “Åpent Spørsmål til Ledere for Offentlig Helse.” Det er nå publisert på nett med linker til referansene.

http://nasjonalmedisinskskandale.wordpress.com/

 

 

56 historier fra borrelia syke folk – skal vi ikke tro dem?

Download PDF

Håper hver og en som kan kritisere de borrelia syke og de som er smittet av co-infeksjoner har lest disse historiene som bloggeren har gjort på denne bloggen!
http://vindvik.blogspot.no/2013/04/allerede-mange-som-har-statt-frem-i.html

LIVET MITT heter den bloggen. Hun har gjort en kjempejobb i å samle historier, mange av dem ligger allerede ute i media.

tma-Borreliose-BM-Bayern-Kaiserstuhl

Pressekonferanse: Oslo 13.mai ang. Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP)

Download PDF

Ny rapport om utbredelse og kostnader knyttet til Norges største helseproblem

Sted: Norsk Revmatikerforbund, Professor Dahlsgate 32, Oslo

Tid: Mandag, 13. mai 2013, kl.14.00-15.00.

Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP) er den sykdomsgruppen som er mest til hinder for god folkehelse i den vestlige verden. Norge ligger helt på verdenstoppen med hensyn til forekomst av kroniske muskel- og skjelettplager.

En ny rapport, som publiseres av Foreningen Muskel- og Skjelett Tiåret i Norge (MST), mandag 13. mai 2013, dokumenterer at MUSSP er den sykdomsgruppe i Norge som plager flest og koster mest.  MUSSP er største enkeltårsak til sykemeldinger og uføretrygd, der over 40 % av alle sykmeldte og 30 % av alle uføretrygdede i Norge har diagnoser knyttet til MUSSP.

Den nye rapporten har kartlagt både forekomst og kostnader knyttet til de ulike typene muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager i Norge, og er den grundigste rapporten som noensinne er utarbeidet innen temaet. Rapporten dokumenterer at utgiftene knyttet til MUSSP de siste 10 år har fordoblet seg i forhold til tidligere beregninger og medfører enorme utgifter både for helsevesenet og for arbeidslivet. En stadig eldre befolkning, og økende inaktivitet blant unge vil høyst sannsynlig medføre at problemet vil fortsette å øke også i årene fremover.

Til tross for at MUSSP er landets klart største og dyreste helseproblem, er sykdomsgruppen nesten ikke nevnt i nye offentlige utredninger og plandokumenter, som Nasjonal helseplan, Samhandlingsreformen eller Sykefraværsprogrammet. Hverken helsemyndighetene eller de sentrale arbeidslivaktørene har noen spesifikk handlingsplan for å møte de store utfordringene som er knyttet til muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager i Norge.

Pressekonferansen:

Rapporten ”Et muskel- og skjelettregnskap. Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet” legges frem under en åpen pressekonferanse der både forskerne i skrivegruppen, og rapportens bestiller (MST) vil være representert, i tillegg til representanter for flere sentrale pasientorganisasjoner.

Kontaktperson: MST-sekretær Hans Otto Engvold. Mob. 971 400 82. E-post: hot@formi.no

 

Om rapporten:

Rapporten har kartlagt følgende norske forhold:

–       Utbredelsen av nakkeplager, Whiplash, ryggplager, bekkenleddsplager, revmatiske sykdommer, benskjørhet, samt skader i muskel-skjelettsystemet.

–       Beregning av samfunnsøkonomiske kostnader (mht. både helsetjenesten og sykefravær i arbeidslivet).

–       Andel av helseforskningsmidlene som allokeres til sykdomsfeltet.  

 

Dette er den grundigste rapporten som noensinne er utarbeidet innen temaet. Rapporten er medfinansiert av Helsedirektoratet, og dokumenterer bl.a. foruroligende og sterkt økende kostnader knyttet til Norges allerede største og dyreste, men lavt prioriterte sykdomsgruppe.

 

Norges og verdens helse mafia

Download PDF

grrJeg er mektig irritert over helsenorge. Det seg være at alternative utøvere ikke blir tatt alvorlig. Og når de gjør noe som blir oppfattet som veldig bra, og virksomt, så blir det straks forbudt for dem å bruke, og pluteselig ligger det under legenes reseptblokker. Helsekost like så. Vi kan kjøpe lave doser, men blir det sterkere doser, som vi feks kunne mixet selv ved å bruke 2 brusetabletter enn 1, ja da må det også på resept eller hvertfall i apotekenes hyller. I utlandet får man uansett lov å kjøpe det. Alternative terapeuter her i landet klarer ikke skjule sin forakt for det offentlige, andre uttaler seg på kant av regelverk, mens de fleste veier sine ord på gullvekt. Alle vil de bli tatt fordi de har svært gode resultater. Fordi det irriterer mange med hvite monopoliserte frakker kanskje?

Når det ofte også er store ego ute å går på hver side da vil det mangle den tanken om å kunne utfylle hverandre, eller komplementere.

Og monopol på sannheten er det ingen av sidene som har. Det finnes mye godt hos begge parter.
Gi det en 50 til 100 år – kanskje kommer vi dit at det samarbeides og har fått respekt for hverandres fagområder.
Når det blir gode resultater, da forsvinner det ut av hendene på helsekosten og terapeuter – og plutselig så tilhører preparatene apotekene og reseptblokkene til legene.
Det er mange gode urter og vitaminer/ mineraler, oljer osv som vi ikke får importere, enten pga at dosene er for høye eller at norsk lov sier at dette er farlig for oss. Det finnes kampanje på nettet på å få frigitt mange helsekostvarer slik at vi som kompetente mennesker som er i stand til å tenke selv får lov kjøpe det vi mener er rett for oss.

Verden er blitt grisk. Det er pengene bak all denne massproduksjonen som styrer vår helse. Se på maten vi spiser. Det er jo ikke mat lenger, det er produkter. Og sykdommene stiger i takt med produksjon og inntak i løpet av årene som går. Maten vår er gjødslet med det ene og det andre, hvordan vet vi hvordan dette påvirker oss? Hva med genmodifiserte varer? Hva med frukt som ikke råtner som er så bestrålt og vokset? Skal du ha ren mat i dag, koster det mye. Her syns jeg politikerene har en stor jobb å gjøre, momsmessig og tilskuddsmessig. Det kunne garantert lettet litt på helsebudsjettet det også.

Vi har også et problem med hvordan medisiner som blir kjemisk fremstilt får innpass på markedet. Det skumle er – at leger og myndigheter stoler BLINDT på disse testene.

Skjermbilde 2013-04-29 kl. 15.40.42

Trykk på bildet, det er linket til filmen. NB Filmen ruller videre 5 ganger før den er slutt…

Her er en video som forklarer hvordan man i USA bruker folk til å teste medisiner med allerede kjent farlig virkning. Dette tilfellet dreier seg om vioxx, et produkt for leddgiktspasienter som i 2003 ble trukket tilbake grunnet at det var mange som fikk hjerteinfarkt. Min far var blant en av dem og fikk faktisk erstatning. Han var så heldig å overleve. Men denne videoen – viser hvordan de i USA klarer å finne noen som er villige til å finne noen som kan teste dette enda den ble trukket tilbake til markedet og det er verdenskjent. Videoen under her viser også at de firmaene godkjenner og som sender produktet til testing ikke gjør en eneste undersøkelse av hva produktene inneholder.

Skjermbilde 2013-04-29 kl. 18.28.54

Fattige i India brukes i den verste “handelen” man kan tenke seg for å få testet medisiner. Ikke kan de lese, ikke kan de skrive. De signerer med fingeravtrykk.

Så – hvem tester de på? Jo, fattige Indere som får 200 dollar og 400 dollar for å la seg bli testet. Ikke er de engang syke fra før kanskje. De blir bare levende nåleputer for kjemisk testing!

Det tenderer til menneskehandel. Desperate mødrer som ønsker å hjelpe sine syke barn, ofrer seg til å teste ut medisiner store selskaper for å tjene penger, slik at de kan kjøpe vanlig behandling til sine barn. De signerer testpapirene med fingeravtrykkene sine, de vet ikke engang å forstå en klokke, langt mindre hva som står skrevet på papiret. Bare i 1 by de besøker mener folket det er 1500 mennesker som er døde på grunn av testing av medisiner. Flere av disse som tester medisiner deltar i flere studier for forskjellige medsiner samtidig!  Og HVEM er det som driver testsenterene i India? Jo – hvem som helst – for der kan nemlig hvem som helst åpne seg et testsenter. Ingen restriksjoner. I videoen del 3 går de inn i et testsenter kalt Lmbda, og filmer med skjult kamera. De får først gehør for å få testet ut vioxx selv om bedriften der visste at det innebar stor risiko for folkene, på vei ut forteller de at de er journalister og de blir sperret inn i 5 timer, og må til den lokale politistasjonen og må levere inn filmen fra kamera. Lmbda er ikke klar over at de filmet med skjult kamera. Så er spørsmålet – hvordan kan vi vite som pasienter og pillespisere som bare gaper opp når legen skriver ut en resept – hvem det er som har testet dette, hvem er det blitt testet på, hva gjorde det i studien (er det alle bivirkningene?)? Hvor er vår sikkerhet – vi kan kanskje spørre helsetilsynet i Norge. De etterforsker jo også de legene som hjelper oss med antibiotika.. ?

Medisiner som skal virke på migrene, høyt blodtrykk og diabetes er vanlige ting som ofte blir testet ut. Det er disse medisinene som blir skrevet ut til oss på legens reseptblokk! Samme legen som mener at helsekost må inn under apotekts lister og hans egen reseptblokk.

Hele videoen runder egentlig opp med – etter mitt syn – at hele menneskeheten er med å tester medsinene som blir skrevet ut via hele verdens apoteker. Det er mange liv det. Hvem skal ha alle disse livene på samvittigheten?

 

Det var den medisinske delen. Så har vi diagnose delen.

For norske leger har jo til og med monopol på å stille diagnose på folk også! Kom ikke til en lege  og legg en prøve på mikroskopiering på bordet som du har tatt privat – selv om det bare er et bilde, og en uttalelse av hva som kan være på bildet fra blodet ditt. Da får du svaret – ja det der er ikke medisinsk – og hvis han der som har mikroskopiert blodet ditt er så ivrig etter å stille en diagnose og anbefale deg behandling så kan han anskaffe seg sin egen lovlige reseptblokk. Det har jeg selv opplevd. Når jeg feks legger en test på bordet som beskriver hva en velutdannet pensjonert rektor i biologi såg i mikroskopet. En som kan sitt felt. Faktisk er mikroskopering så uglesett i Norge av norske leger at enkelte av de har uttalt at de vil forfølge en hver som driver mikroskopering. Flere har blitt anmeldt, som Sigurd Aartun i Stavanger. Men som han selv har sagt, det er jo bare greit å få vise frem arbeidet han gjør, så blir saken fort henlagt. Ja, til og med rettsapparatene ser hvor gale det er fatt med legemonopolet i Norge tror jeg. _lg_mad-doctor__667

 

 

“Billettmerke: Dyrlege ønskes som fastlege”

Download PDF

Tidligere i vår skreiv en lege om fortidens heksejakt, og at disse “heksene” (som de ble kalt før) kunne tenkes å være rammet av feks borreliose eller bakterier/betennelser.

Jeg gjorde meg et lite tankekors her, er det mulig at mange som blir tvangsinnlagt på psykiatriske avdelinger idag, hvor de ofte også blir stroppet fast, kan være rammet av feks nevroborreliose eller andre infeksjoner som påvirker kroppen, for eksempel hodet. Jeg tenker ikke kun på borreliose. ADHD kan også være et symptom på intoleranse for gluten og melk. Det har jo også vært gjort feildiagnostisering der folk har blitt tvangsinnlagt med psykoser, som det senere har vist seg å være ekstrem intoleranse mot casein, proteinet i melk. Som bare ett eksempel.


Hvem sjekker sånt, og hvordan skal de faktisk kunne sjekke ut slikt idag med dagens tester hvor mulig 20% stemmer? Tro hvor mange andre som er feildiagnostisert. Leger har jeg selv sett dele ut diagnoser i øst og vest siste tiden, for så ikke være sikre i sin sak likevel – og ja – sterke medisiner blir delt ut i mellomtiden. Og så våger de å være så diskriminerende overfor de leger som faktisk tar dette alvorlig, og at selv helsetilsynet setter opp gransking av dr.Luneng, at de i sin kamp for at ANDRE ikke skal ha rett –  faktisk lar liv gå tapt, feilbehandler, overser og bagatelliserer veldig syke folk. Dyr får nesten bedre behandling. Selvfølgelig helt greit.

 

800px-European_Court_of_Human_Rights_Court_room

European Court of Human Rights Court room

Er det VI som bør anmelde HELSETILSYNET?
Hadde kanskje kampen om å få rett til å bli diagnostisert og behandlet som borreliose pasient, ME pasient, MS pasient, eller en pasient med noen av overnevnte tilfeller, heller passet inn i menneskeretts domstolen i Strasbourg? At det var helsetilsynet som burde vært anmeldt?

Slik jeg forstår har mikrobiologer og dyrleger mer kunnskap enn både nevrologer og leger om emnet borreliose kanskje også co-infeksjoner som bartonella, Bartonella, Rickettsia, mycoplasma, chlamydia, giardia,TWAR/Chlamydophila. Den største smittebæreren er flåtten. Ikke informeres det om det, ikke behandles det for det, for det er jo ikke “godkjent” – og kom for all del ikke legg en mikroskopitest på bordet til en lege i Norge som er gjort i privat regi. Da får du til svar at dette er ikke medisinsk. Samme hvor mye borrelia som lever i blodet til vedkommende. Norske leger skylder på mangel av forskning, men det fins masse forskning i utlandet. Og hvor ofte ser en lege på blod i mikroskop? De ser deg knapt i øynene, de har nesten mer kontakt med datamaskinen når du er innom!

Er du heldig får du kanskje 5-6 ukers (toppen) antibiotika behandling hvis du har vunnet i lotto og truffet en lege som godtar dette. Noe som er langt fra nok. Vi snakker om veldig langvarig behandling hvis det er snakk om feks borreliose. Nå høres det ut som jeg utstyrer borreliabakterien med hjerne, men den er “intelligent”, den lukker seg inn og beskytter seg med biofilm og cysteform i forskjellige stadier. For å bryte gjennom disse formene i en antibiotikabehandling, så må man ha cystebryter og noe som fjerner biofilmen. Mer om dette fins på nett for interesserte. (Cyste og biofilm er 2 forskjellige ting. Serrapeptase (bryter ned biofilm), Lumbrokinase, Nattokinase, Flagyl, Fasigyn (cystebryter tilsvarende Flagyl) – som må brukes samtidig med antibiotika for at den skal drepe alt. Men limer inn en plansje her som professor Laane – Norges fremste forsker på borrelia – har tegnet:

Plansje borrelia utvikling

 

 

Kanskje det blir venteliste hos dyrleger snart? Endatil vi som mennesker både kan forklare våre symptomer og si hvor vi har vondt, så er det faktisk større sjans for at en dyrlege vil finne årsaken enn ett frontsykehus snart. “Billettmerke: Dyrlege ønskes som fastlege”

 

ME? MS? Feil diagnose?

Download PDF

terning

 

Det finnes så mange rundt om i landet som nå har diagnose ME og MS. Mange med ME blir puttet i en bås med denne diagnosen. Og der blir de værende, inntil de selv kjemper for å finne noen løsning, eller noen for dem.

Det vil være en overdrivelse å si at det offentlige er på jakt etter å finne noe mer ut om deres årsak til denne diagnosen. Man blir sendt i hytt og pine, nevrologer som knepper deg i hendene, psykolog en obligatorisk time etc etc, og plutselig har årene gått, og ingenting har skjedd. Eneste som skjer er at NAV raserer det man har av helse for å teste om det kan være NOE du kan gjøre. De gir ikke opp så lett. Det skal dem ha. Du skal være seig for å holde ut i de systemene.

MEN – sjelden eller aldri tester de og behandler deg for bakterielle infeksjoner. Gjør de vel?

Skjermbilde 2013-04-17 kl. 08.09.23

Trykk på bildet for å komme til stykket om Linus på 15 år som døde – nok et eksempel på at det ikke er blitt gjort gode nok undersøkelser.

Hadde det blitt gjort undersøkelser for dette – ja noen av testene fins allerede i Norge, men flere tester blir også gjort i utlandet. Her i Norge har vi også Norsk Borreliose senter som både tar prøver og gir behandling. Ofte i samarbeid med Tyskland.

Skjermbilde 2013-04-17 kl. 08.13.17

Trist historie om en lege som heller skulle ønske hun hadde jobbet for å finne ut mer om dette og midnre om sunnhet. Hun døde selv midt i en blodprøve.

 

Nå rapporterer også Eivind Markhus som har virkelig gått veien for borrelia syke i Norge – at han er den eneste norske som har kontakt og dialog med Advanced Laboratory Services som har utviklet en revolusjonerende test som dyrkes frem! Dette er en ubestridelig test som ender all diskusjon om resultatet. For å forklare enkelt! Det er to tester innenfor borrelia diagnostikk, indirekte tester (serologi) og direkte tester (dyrking og DNA funn v PCR)!  Se hele brevet til politikerne som Eivind Markhus skrev her:

Brev til politikere 

Det er frustrerende og ikke få tilbakemeldinger fra politikere som hevder å være opptatt av borrelia problemstillingen. Flere pasientgrupper har oppfordret visse politikere svarte meg på den dokumentasjon jeg har sendt, men ingen respons! 
! Jeg er selv et borrelia offer og har deltatt i helsedirektoratets arbeidsgruppe som fikk mandat av hod til å utarbeide retningslinjer for diagnostikk og behandling av borrelia. Jeg er også med på NorTick seminarer. Jeg har sloss aktivt for borrelia saken i 12 år, samlet kunnskap i USA og Russland, hatt gode forbindelse med Brorson og har gått igjennom to rettssaker!
Jeg føler så absolutt å være kvalifisert til å ha meninger om dette tema. Så derfor fortjener jeg en viss anstendighet til å motta et kvalifisert svar! Personlig kan jeg la være å engasjere meg og slippe frustrasjonen. Tanken er der daglig, men jeg har forpliktet meg overfor mine medpasienter! Noe av grunnen: 
I 2001 var jeg den første pasienten som utfordret legene at diagnostikk og behandling av borrelia var feil. Da sto jeg fullstendig alene i kampen mot overmakten, men jeg visste dette kom til å eksplodere! Nå flere år etter er det et voldsomt engasjement uten sidestykke! 
I 03 drar jeg til USA og blir utredet av en av de fremste borrelia spesialisten i verden, dr Burrascano! Jeg testet positivt på en moderne teknologi som vi ikke hadde i norge da, men har utviklet nå. Da var jeg den første norske pasienten som tok borrelia indikator testen cd57. Da var det ingen som visste noe om denne testen i norge, og har ennå ikke vært i stand til å etablere testen. Nå har norsk borreliose senter NBS de senere årene valgt å legge testen til diagnose grunnlaget, og bestiller testen i Tyskland. 
Jeg er den eneste pasienten som har deltatt i arbeidsgruppen for helsedirektoratet som fikk mandat fra HOD om å utrede retningslinjer for diagnostikk og behandling av borrelia. 
I 07 tok jeg borrelia problemstillingen til stortinget hvor jeg hadde møte med lederen av helse komiteen! Dette var et ukjent tema da, og komiteen ble beroliget av helsedirektoratet at dette var ikke noe problem! 
Nå er jeg den eneste norske som har kontakt og dialog med Advanced Laboratory Services som har utviklet en revolusjonerende test som dyrkes frem! Dette er en ubestridelig test som ender all diskusjon om resultatet. For å forklare enkelt! Det er to tester innenfor borrelia diagnostikk, indirekte tester (serologi) og direkte tester (dyrking og DNA funn v PCR) !!.
Indirekte tester fanger kun opp antistoffer som kroppen produserer mot infeksjoner. 
Enkelte indirekte tester (western blot) har spesifikke markører mot borrelia bakterien, så det er ikke noe problem å tolke positive tester korrekt (vedlegg) ! Dessverre har ikke ansvarlige leger denne kunnskapen! 
I stedet støtter man seg til mangelfulle tester (Elisa) som kun plukker opp frie antistoffer og inneholder ikke antigen til alle stammer (genospieces) .
Problemet er da falske negative tester som bidrar til underdiagnostisering.
Direkte tester som dyrking, PCR og mikroskopi vil løse disse utfordringene! Hittil har dyrking og PCR hatt for lav sensitivitet!dvs vanskelig å finne. Fram til nå. Advanced Laboratory Services har utviklet en revolusjonerende metode for å øke følsomheten med en spesiell teknikk! Mikroskopi vil det alltid være stridigheter ang bilde fortolkningene ,men DNA funn sammen med dyrkingsbevis er uangripelig. 
Kompetansen eksisterer, man må bare våkne! 
Jeg har gitt informasjon om dette laboratoriet til politikere, men får ingen respons! I snart 13 år har jeg ligget i forkant av helse Norge ang borrelia! Det jeg har fått igjen av dette er at sykdommen har kostet meg 2 mill kroner, tapt to rettssaker og ikke minst tapt helsa ved å ha hatt rett! Historien min er passe og glemt, men argumentene mine som jeg har dokumentert over lang tid, vises nå i nyere norske studier, mikroskop prosjekter og behandling (Nbs) .Håper virkelig noen i det liberale oppdager Advanced Laboratory Services så man kan fokusere på dette. Det må folk fra det medisinske apparatet som finner ut av slikt for å få oppmerksomhet på denne nye kunnskapen! Det hjelper ikke å støtte seg til andres erfaringer, det vises i min historie! 
Mitt positive dyrkingsresultat beviser at gjeldende retningslinjer for diagnostikk og behandling av borrelia er feil! Politikerne gjør en grusom tabbe ved å ignorere dette budskapet! 

 

Når man vet at det finnes tester for borreliose, hvorfor benyttes det ikke i Norge? Når det finnes behandlinger som man vet virker, hvorfor skal ikke legene i Norge gi det ut? Det blir en veldig usosial fordeling av hvem som har råd til undersøkelser og medisiner, og ikke.. for dette koster i privat regi – et være eller ikke være. Livet eller døden. For noen.

 

 

Mayday Mayday Mayday – Flåttbitt tar liv

Download PDF

Det er på høy tid å sette søkelyset på vår rett som pasienter til å få tatt troverdige prøver i Norge, og i tillegg få den behandlingen man trenger. Ønsket er at Norges leger tar i bruk de metoder som allerede finnes i utlandet. Det må da ikke være norsk oppfinnelse for å kunne brukes i Norge?

Se også facebookgruppen:

Skjermbilde 2013-04-17 kl. 07.55.46

 

 

 

 

 

 

 

 

banner_wp4

 

Erna Solberg, Høyre, har meldt at hun tar seg en tur ut fra Stortinget og til demonstrasjonen den 10. mai! Vi ønsker flere politikere fra flere partier ombord.

Kommer du?

“Kvalitet og valgfrihet i helsevesenet. Høyre vil slippe alle gode krefter til, og la private og ideelle supplere det offentlige i omsorgstjenesten.”

Denne dagen blir en viktig markering på verdensbasis!  Bli med å vis ditt engasjement – vis at vi ønsker at det tas test- og behandlingsmetoder i bruk som allerede finnes!

Les mer på http://wwldaposlo.wordpress.com

 

Verden går sammen i “Worldwide Lyme Disease Awareness Protest” for å drive bevisstgjøring og markering av behovene for:

 1. Erkjennelse av at Lyme Borreliose og andre flåttbårne infeksjoner, som Babesia, Bartonella, Rickettsia, Ehrlichia, er alvorlige, og i noen tilfeller dødelige sykdommer.
 2. Gjøre kjent at overføringen av flåttbårne patogener som Borrelia, Babesia, Rickettsia, via blodoverføring – er av global bekymring.
 3. Internasjonal enighet om at  Lyme Borreliose skal være oppført som en meldepliktig infeksjon. Meldepliktig status vil hjelpe til å sikre at forekomsten og utbredelsen av sykdommen er overvåket; en nødvendig forløper til fastsettelse av menneskelig lidelse, sosioøkonomiske konsekvenser av sykdommen og for et sterkt beredskap.
 4. Utdanning av helsesektoren om nøyaktig diagnostisering av flåttbårne sykdommer, som i noen tilfeller kan være begrenset til klinisk presentasjon på grunn av begrensninger i serologisk testing.
  • Utdanning om at Lyme Borreliose og andre flåttbårne infeksjoner bør inngå som differensialdiagnoser ved andre sykdommer som også avhenger av subjektive kliniske manifestasjoner, eller ikke har noen kjent årsak. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: motor neuron sykdommer (MND) også kjent som Lou Gehrig sykdom eller amyotrofisk lateral sklerose (ALS); multippel sklerose (MS); Alzheimers; Parkinsons sykdom; sarkoidose.
  • Utdanning av helsesektoren om rimelig og effektiv behandling av akutt og senstadium Lyme Borreliose og andre flåttbårne infeksjoner. Dette inkluderer behovet for å oppdatere utdaterte anbefalinger for behandling av smittsomme sykdommer, som for eksempel Society of America (IDSA) og å ta hensyn til behandlingsmetoder av andre foreninger som: Den internasjonale Lyme og Associated Diseases Society (ILADS) og den tyske Borreliose Society (Deutsche borreliose-Gesellschaft: DBG)
 5. Midler til forskning på flåttbårne sykdommer. Inkludert:
  • Midler til forskning på nøyaktig testing og behandling av Lyme Borreliose.
  • Midler til forskning på vektorer og reservoarverter for å kartlegge totalbildet av sykdommer de kan bære og overføre.

Diagnose kampen

Download PDF

Er visst en av “Real Housewives of Berverly Hills” også som har hatt Lyme. Eller borreliose. De er blitt syke av flåttbitt.  Nå er ikke jeg en av dem (håper jeg men gudene vet..), men jeg kjenner noen, ja flere. Det er forferdelig for dem det gjelder. Det finnes så mange som ikke får stilt diagnosen rett her i Norge ved mistanke. Sykehusene her sender kun blodprøver til antistoff testing. Det er ikke sikre prøver, de vet det, men bruker det likevel. Det er høyst useriøst å kunne sette lit til disse prøvene. Noe som kan slå veldig dårlig ut for pasienter, verste fall ende med lammelser og død. Det er kjent at 7 av 10 med Alzheimer som er obdusert hadde borreliose funn på hjernen feks.

Norske myndigheter vil heller klassifisere oss med ME, borreliose, MS etc i en uføregrad enn å la utenlandske tester og behandlinger bli gitt, selv de testene som private lab´er gjør i Norge underkjenner de. Må da være bedre å gi oss rette tester som allerede er oppfunnet, en form for behandling, og rett diagnose – enn å la alle med feil diagnose gå på uføre resten av livet – med de kostnader det måtte bli! Her er hvertfall ikke Norge på førsteplass. Og det er pasientenes liv det går utover.

Har du hatt 1 flåttbitt bør du få sjekket deg om du sliter med helsa noen gang etterpå. I utlandet fins det nå dna tester og urin tester faktisk som raskere kan avsløre de testene som blir gjort i Norge, som oftest er falsk negative også. Fordi de kun tester på antistoffer. De setter ikke prøvene under mikroskop og kikker i selve blodet. Det er helt utrolig hvor lite interesserte de er i å finne diagnoser.

Ta for eksempel når noen tar spinalprøve (ryggmarg) så testes det ikke automatisk for borreliose, da må man ta ny (smertefull og farlig) test, for å lete etter borrelia i spinalvæsken. Å så fins det tester allerede i utlandet, OG i Norge. Hvor er de norske forskerene?

10.mai skal det være en stor demonstrasjon utenfor Stortinget med påfølgende opplysningshelg på hotel Opera. Det oppfordres så mange som mulig å komme på demonstrasjonen (lovlig og alle tillatelser gitt) – Erna kommer ut fra Stortinget og møter gruppen. Det virker kun å være hun som tar dette seriøst?

I mellomtiden må vi kjempe for å i det hele tatt få antibiotika kurer fra legene i Norge – ofte må pasienter til Tyskland for å få rette dosene. Vi kjemper med nebb og klør. Barn lider, ungdom lider, voksne lider, eldre lider. Et engasjement må til nå – før valg, før flere blir syke – et engasjement for å vekke leger og myndigheter i Norge. NÅ! Det er ingen tid å miste. For ingen har noen å miste.

Mange leger i Norge er noen reddharer – og gjemmer seg bak utsagnet om at det “ikke fins forskning på det”. De glemmer å legge til i Norge. For det fins mye forskning i utlandet. Hva med et samarbeid? Når skal Støre komme på banen? Nei stemmer, han er mer interessert i å kalorimerke maten vår – en ide han får når han springer rundt i New Yorks parker og ser hvordan de gjør det “over there” – helt feil plass Støre. I det hele tatt – DU er på helt feil plass. Hvorfor er det ikke slik at våre lands ministre må ha en viss form for utdanning og ikke minst erfaring innen den “grenen” de skal være minister i? Norges minst utdannede i sin “gren” sitter på viktige stortingsplasser! De har jo ikke peiling om hva som skjer rundt om i samfunnet og på sykehusene!


Feil ph balanse er skyld i mange sykdommer

Download PDF

Etter å ha studert mitt eget blod i mikroskop, hvor det typiske ME bildet dukker opp med sammenlenkede røde blodceller, så fikk jeg ideen om at det kunne ha noe med ph-verdien i blodet å gjøre. At det var for surt.

Idag kom jeg over denne videoen etter et tips, og plutselig såg teorien min ut til å stemme! Jeg spurte Aartun om hva han mente var grunnen til at blodcellene la seg i myntruller, og han mente:

 

“De røde blodcellene er i friske mennesker negativt elektrisk ladet og vil derfor frastøte hverandre. Denne negative ladningen frarøves en del av blodcellene i syke mennesker. Blodcellene får ulik polaritet og tiltrekkes av hverandre.

Personer med slikt blod vil oftest føle seg trette og utslitte. Det er ikke så rart, for overflaten disponibel til gass-skifte er blitt betydelig redusert.

Det må tilføres antioksydanter for å få normalisert blodet. Men antioksydantene virker trolig ikke før årsaken til sykdommen er fjernet.”

Se selv:

 

Det er her da en bedrift som har lagt ut tips for å gjøre miljøet mer alkalisk.
Bedriften heter http://greenphactor.com og selvfølgelig har de også utviklet en pille for dette da, eller en drink:)

“You Are the Cure” er overskriften på siden deres. Hvis man lider av artretitt, akne, allergier, smerter, fatique, hodeverk, stress, overvekt så er dette de første stegene for at du er over i feil ende av ph balansen. Diabetes, osteoporose, mage ulceriøser, MS, lupus, fibromyalgi, migrene, depresjon er i det andre steget.
De mener at du kan normalisere ph verdien ved å bruke greenphactor i den daglige dietten og at da alle symptomene på feil ph vil forsvinne. GreenPhacotor inneholder 16 av dei mest alkaliserende ingrediensene som finnes står det. Men klarer ikke finne hvillke det er. Mye grønne grønnsaker er avbildet i reklamen.

Men generelt er det vel kjent at, som de også sier her, at vi må holde oss borte fra disse merket med gult, og spise mer av de grønne. Ligger man på rette siden her kan man jo også bidra til bedre helse.
Skjermbilde 2013-03-19 kl. 22.08.18

Nå, nå vet du vel hva du må gjøre? 🙂 Spise GRØNT!

Norges helsevesen annerkjenner ikke at hun er syk. De har ingen behandling til henne.

Download PDF

 

 

Les historien og få med deg kommentarene

Dette er desverre blitt et typisk bilde for hvordan norsk helsevesen og myndigheter ikke tar tak.

Vi trenger forskning i Norge, og anerkjennelse av bruk av allerede eksisterende tilbud slik at alle kan bli kjent med disse.

I teksten og kommentarene under denne artikelen står det at det er funnet funn som borrelia, babesia, bartonella, analplasmose og mycose ved hjelp av mikroskopering. Det finnes flere mikroskoper i Norge også. Men hvorfor vil ikke myndighetene ta tak og være med gi Norges pasienter dette “løftet” vi trenger for å kunne få analysert våre prøver her? Her i Norge blir de i stedet for nesten “etterforsket” og anmeldt av leger for at noen tar analyser og faktisk kan fastslå at det er funn. Myndighetene syns jeg er mer opptatt av å finne ut av om det er rett at en som driver “alternativt” (om man kan kalle det det) kan å forske og analysere prøver som er til gode for norske pasienter. Hvorfor brukes det ikke heller litt samarbeidsånd, og gir et klapp på skulderen for at det faktisk er noen som bryr seg, og har kostet både tid og penger inn i utstyr og prosjekter? Og hadde myndighetene brydd seg ytterligere, hvorfor setter de ikke inn økonomisk hjelp for å få videreutviklet dette? Mistanken min er at legemiddelindustrien styrer for mye. Og en annen tanke går mot at noen andre ikke ønsker innblanding i deres felt. Kan dette stemme?

 

Et eksempel på dette er feks Aartun i Stavanger. “Flått-jegeren” kalte VG ham. Den pensjonerte rektoren har de siste årene drevet firmaet Mikroforsk, og har analysert opphostet slim, urin eller avføring fra flere hundre personer fra hele landet. Pasientene har eller tror de har flåttbakterien borrelia eller utmattelsessyndromet ME. Han har foretatt analyser med mørkefelts- eller lysmikroskopi, og eventuelt anbefaler medisinering.
Les artikkelen i vg om han her

 

 

20130317-093102.jpg

Det finnes flere her i landet som driver med mikroskopering eller analyser av forskjellig slag. Hvorfor vil ikke helsevesenet benytte seg av de? Skal vi sende prøver ut av landet, og heller la andre land bygge seg opp kunnskap som vi selv har all mulighet til å gjøre her i Norge? Hvorfor ikke gripe muligheten når den er tilstede?