Nervus Vagus – roten til alt vondt?

Download PDF

VAGUS NERVEN
Den lengste nerven

Resyme:

 • Sammenheng med problemer i kroppen:
  • Autisme, ME, immunsykdommer, betennelse, forgiftninger i form av at kroppen ikke avgifter, fordøyelse, ADD, ADHD, konsentrasjonsproblemer, problemer med hjertefrekvens og blodtrykk, følelsesmessige reaksjoner, kommunikasjonsproblemer, relasjoner til andre mennesker, binyrene overproduserer hormonet kortisol.

 

 • Ubalanser fører til:
  • sensoriske forstyrrelser, slik som fotofobi (følsomhet for lys), svimmelhet, trykk i indre øre og forvrengning av lyden, problemer med søvn, fordøyelsesvansker, hjerterytmeforstyrrelser, såvel som systemisk smerte og tretthet. Vagus nerve hemmer over-spenning, og når det ikke fungerer vil midt-hjernen bli bombadert/ ”overfires”/ bli overeksponert. Vagusnerven stimulerer produksjonen av intrinsisk faktor i tynntarmen, som er nødvendig for kroppen å lage B12. I hodet styrer den muskel tone i ørene, påvirker hvor godt vi hører. Den styrer også hvordan øynene fokuserer og deltar i forhold til andre mennesker og fungerer sammen med oxytocin reseptorer i hjernen, som stimulerer følelser av bonding, tiltrekning og kjærlighet.

 

 • Den regulerer:
  • Hjerteslag, lunge ekspansjon, fordøyelse og stimulerer produksjonen av fordøyelsesenzymer og anti-stress enzymer og hormoner (for eksempel acetylcholin, vasopressin og oxytocin). Interessant, benytter nervus vagus neurotransmitteren acetylkolin. Vagusnerven styrer de komplekse prosesser i fordøyelseskanalen, herunder signalerer til musklene i magen for å trekke seg sammen og presse mat inn i tynntarmen, og for å utskille stoffer som fordøye mat, inkludert pepsin og intrinsisk faktor.

 

 • … og mange flere sammenhenger. Les stykket og det vil gi deg noen ideer.

 

Stykket er opprinnelig skrevet på engelsk, og her forsøkt oversatt til norsk. Utifra egen erfaring vet jeg at kraniosakralbehandlere jobber tett på vagus nerven.

 

Behandling med kraniosakral har hjulpet mange. Her en liste med velutdannende kraniosakralbehandlere som er utdannet på Sirius – den eneste norske skolen som har NNH godkjent studie er nemlig Sirius Naturterapeutiske Skole i Haugesund. Les mer om deres fantastiske studie for å bli kraniosakral terapeut her – les evt mer om kursene på samme side.

 

 

HVA ER VAGUS NERVEN?

 • Vagusnerven er den lengste av tolv par av nerver som kommer fra hjernen, som tjener som hjernens midt kommando i kampen mot stress, betennelser og toksisitet.
 • Vagus bidrar til å regulere vår “fight or flight” respons, fordøyelse, avgiftning, ulike aspekter av hjertefrekvens og blodtrykk.
 • Nyere forskning viser det regulerer også vårt immunsystem og gir oss en nevrologisk infrastruktur som bestemmer mange av våre følelsesmessige reaksjoner, slik at vi kan føle med, ”bounde” med, kommunisere med og forholde seg til andre.

Det autonome nervesystemet – kroppen din på autopilot

 • Den lengste nerven – nervus vagus – begynner i hjernestammen, som ligger nær bunnen av skallen, og har grener som strekker seg gjennom hodet og to grener som forplanter seg ned på hver side av halsen og strekker seg i hele kroppen.
 • Den består faktisk av nerve-par; en nerve sender og den andre nerve mottar informasjon.
 • Når det er under aktiv og / eller underutviklet, er det å snu seg å være en av de viktigste bidragsytere til symptomer på autisme.
 • Det er en del av det som kalles det autonome nervesystemet, som automatisk regulerer funksjoner som våre sinn ikke bevisst kontrollerer.
 • Prinsippskissen viser noen av de områder av kroppen nervus vagus interagerer med.

 

 

 

 

 

 

Vagus nerven er en del av det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemet består av to komponenter: den parasympatiske og sympatiske nervesystem. 

 

 • Det autonome nervesystemet virker uavhengig av det bevisste sinn, kontrollerende funksjoner – viktig for overlevelse.
 • Det parasympatiske systemet er ansvarlig for stimulering som oppstår når kroppen er i ro
  • Spesielt etter å ha spist
  • Seksuell opphisselse
  • Spytt
  • Tårer
  • Fordøyelsen
 • Det sympatiske nervesystemet er ansvarlig for å stimulere aktiviteter knyttet til kamp eller rømmningsrespons på oppfattet fare.
  • Vagusnerven er en del av det parasympatiske nervesystemet, og hemmer rømming eller kjempe respons.
  • Vagusnerven inneholder 80-90% av kroppens sensoriske neuroner (også kalt afferente nevroner) som gir informasjon til sentralnervesystemet / hjerne fra organer og andre deler av kroppen.

 

STEVEN PORGES

 • University of Illinois forsker, Steven Porges, foreslått en Polyvagal teori, som forklarer hvordan vår autonome nervesystemet består egentlig består av tre overlappende nervesystemer som kan uavhengig styre autonome funksjoner, utviklet over millioner av år.

 

 • Våre tre nervesystem er referert til av Porges som:

 

 • Myelinated vagus – Når vi ikke er truet, bruker vi vår mest utviklede pattedyr nervesystemet, som Porges refererer til som myelinated vagus. Dette systemet utviklet seg til å hemme de mer primitive nervesystem og muliggjøre høye fungerende pattedyr for å understøtte sosial oppførsel. Dette sosiale oppførsel omfatter bestemmelse av venn fra fiende, vurdering av om omgivelsene er trygg, og står i forbindelse med deres sosiale enhet. Vagusnerven er en del av det som kalles også det parasympatiske nervesystem.

 

 • Den sympatiske nervesystemet – Når vi er i en livstruende situasjon som det parasympatiske systemet ikke kan løse, overstyrer kroppen den automatisk og bruker det sympatiske nervesystemet til å utløse binyrene til å skille ut hormonet kortisol, noe som fører til den klassiske fly eller kjempe respons til en skremmende situasjon.

 

 • Non-myelinated vagus – Hvis vi ikke kan unnslippe livstruende reaksjon, utløser kroppen den mest primitive nervesystemet, som Porges refererer til som ikke-myelinated vagus. Den ikke-myelinated vagus er teoretisert å komme fra en skilpadde-lignende stamfar, og får oss bokstavelig talt å bli lammet av frykt og muligens svak, akkurat som en skilpadde hode og lemmer trekker seg inn i skallet sitt når den er truet, eller når en Opossum spiller død.

 

 • På denne tiden, synes Polyvagal Theory å ha blitt validert gjennom flere år med forskning og utallige studier og blir nå brukt som grunnlag for utvikling av nye behandlinger forhold som epilepsi og revmatoid artritt.

 

 

 

HVA ER SAMMENHENGEN MELLOM AUTISME OG VAGUS NERVEN

 • Hva vi har i autisme er en vagus nerve som ikke sender sterkt nok signal til kroppen så den kan utføre autonome funksjoner.

 

 • Dersom det ikke gjør jobben sin, dominerer den mer primitive parasympatiske nervesystemet, noe som resulterer i en kronisk flyt eller kjempe reaksjon for kroppen. Dette har mange konsekvenser som kan resultere i symptomer, atferd og helseproblemer ofte assosiert med autisme.

 

 • I mer primitive ikke-pattedyr dyr som krypdyr, mener Dr. Porges at de ikke opplever følelser som empati og kjærlighet. Disse følelsene er det som gjør at sosiale dyr å leve i sosiale grupper, for å ta hensyn til sosiale signaler, å kommunisere, til å knytte bånd, å arbeide sammen i grupper, for å gi næring og få avkom. Vagus nerve gir nevrologiske støtte som er nødvendig for å leve i en sosial gruppe. Den regulerer også pusting, hjertefrekvensen og fordøyelsesaktivitet når kroppen er i en avslappet tilstand. Vagusnerven styrer det sympatiske nervesystemets tilbøyelighet til å flykte fra nærhet til andre skapninger.

 

 

”What happens in Vagus – does not stay in Vagus”

 • I hodet, styrer vagus nerve:
  • Muskel tone i ørene, påvirker hvor godt vi hører. Den styrer også hvordan øynene fokuserer og deltar i forhold til andre mennesker og fungerer sammen med oxytocin reseptorer i hjernen, som stimulerer følelser av bonding, tiltrekning og kjærlighet. Diagrammet nedenfor viser noen av de nervus vagus forbindelser i kroppen.

 

 • Den regulerer:
  • Hjerteslag, lunge ekspansjon, fordøyelse og stimulerer produksjonen av fordøyelsesenzymer og anti-stress enzymer og hormoner (for eksempel acetylcholin, vasopressin og oxytocin). Interessant, benytter nervus vagus neurotransmitteren acetylkolin. Vagusnerven styrer de komplekse prosesser i fordøyelseskanalen, herunder signalerer til musklene i magen for å trekke seg sammen og presse mat inn i tynntarmen, og for å utskille stoffer som fordøye mat, inkludert pepsin og intrinsisk faktor.

 

 • Tungmetall og kvikksølv, blokkerer virkningen av acetylcholin, blokkerer eller reduserer signalene fra nervus vagus til andre deler av kroppen.

 

Oksytocin er kjent som et hormon som er viktig under fødsel, og for å skape et bånd mellom mor og barn rett etter fødsel. Oksytocin er også kjent som «velvære-hormonet» fordi det også er assosiert med kjærlighet og sosiale interaksjoner.

 

 

 

 • Her er et annet diagram av vagusnerven, som viser flere av de områder det vekselvirker med, inkludert de som kobler ”inne i hodet”. Den auriculare grenen av vegas samhandler med øret.
 • Svelge gren av nerven samhandler med øret, strupehode, og gane munnen, bærer sensoriske og motorisk informasjon.

 

 

Nervus vagus sin sammenheng med midten av hjernen (lillehjernen) og høyere hjerne

 

 • Signaler fra det menneskelige legeme er levert fra den første reseptorberøring, syn, lukt, trykk følelse og balanse i ryggmargs-nerverøttene og videre til ryggmargen, hvor de leveres til den nedre del av hjernen som kalles cerebellum.

 

 • Hjernen blir matet av disse viktige signalene og utvikler sitt svar til omgivelsene basert på den informasjonen de formidler.

 

 • Lillehjernen var tenkt å koordinere bevegelse. Vi vet nå at lillehjernen styrer alle impulser inkludert tanke. Signalene blir overført til hjernens cortex (det ytre lag av neuralt vev hos mennesker), hvor det tilveiebringer en økning i hyppigheten av signaler som blir sendt til/bidrar til å holde hjernen levedyktig og sund. Uten denne stimulering mister hjernen sin evne til å aktivt kontrollere basisfunksjonene som regulerer alt fra pust til smerte regulering.

 

 • Det er hjernestammen som har en feil, hvor nervus vagus opprinnelig stammer fra, som fører til mange av symptomene på autisme. 

 

 • Når cortex får for lite input fra cerebellum blir den ute av stand til å styre hjernefunksjonene på riktig måte. Når vagusnerven er lite aktiv, resulterer det i en ukontrollert aktiv del på midthjernen – noe som skaper ubalanse i kranial nervefunksjon.

 

 • Disse ubalanser fører til: sensoriske forstyrrelser, slik som fotofobi (følsomhet for lys), svimmelhet, indre øre trykk og forvrengning av lyden, problemer med søvn, fordøyelsesvansker, hjerterytmeforstyrrelser, såvel som systemisk smerte og tretthet. Vagus nerve hemmer over-spenning, og når det ikke fungerer vil midt-hjernen bli bombadert/ ”overfires”/ bli overeksponert.

 

 • Lillehjernen (latin: cerebellum) er en del av hjernen beliggende i bakre skallegrop. Lillehjernen er blant annet sentral i regulering av bevegelser.

 

 

 

 

 

Nervus vagus – Hvordan den fører til symptomer på autisme?

 • Utilstrekkelig utvikling av eller skade på nervus vagus, den lengste nerve i kroppen, med opprinnelse i hjernestammen, kan forklare mange vanlige symptomer på autisme, og også de av kronisk tretthet og fibromyalgi.

 

 • Hva gjør så mange mødre til barn med autisme har tilstander som kronisk tretthet og fibromyalgi? 
  • Svekkelse av funksjonen av vagusnerven forekommer i begge tilstander. Kronisk tretthet og fibromyalgi kan være voksen alder autisme. (1)

 

 • Hvorfor er det en høyere forekomst av autisme hos personer med diabetes? 
  • Vagusnerven spiller en rolle i regulering av sekresjonen av insulin.

 

 • Hvorfor er det en høyere forekomst av autisme hos personer med cøliaki? 
  • Fordøyelse er svekket og bremset hvis vagusnerven ikke aliserte optimalt. Dårlig fordøyelse, kombinert med moderne genetisk modifisert, hvete som har en form for gliandin som er svært inflammatorisk, er det mer sannsynlig å få problem med fordøyelsen og forårsake skade på tarmslimhinnen.

 

 • Hvorfor er det så mange tarminfeksjoner hos personer med autisme? 
  • Vagusnerven stimulerer både for fordøyelsen og funksjonen av immunsystemet. Ikke-fordøyd mat blir en grobunn for sopp så den får overvokse og mater da andre patogener som Clostridia og Klebsiella.

 

 • Hva kan svekke funksjonen til vagus nerve? 
  • Det viser seg en kronisk human herpesvirus 6 (HHV-6) virusinfeksjon i nerven i seg selv kan være i roten for mange mennesker med autisme, kronisk tretthet og fibromyalgi. En kronisk infeksjon av nervus vagus kan resultere resulterere i en kronisk tilstand med svekket mitokondriefunksjon, undertrykt immunsystemfunksjonen, fordøyelsesproblemer, og sensorisk forvrengning. Andre virus kan også være årsakene til vagusnerve infeksjon, slik som Epstein-Barr og cytomegalo virus. Dessuten kan kvikksølvforgiftning blokkere virkningen av acetylkolin, som vagusnerven bruker til å overføre signaler til andre deler av kroppen.

 

 • Hvorfor spinner personer med autisme?
  • Fordi det stimulerer vagus nerve som bidrar til å regulere balansen. Spinning kan faktisk være terapeutisk og hjelpe noen med autisme å bli bedre orientert. Spinning kan bidra til å modne balansesystem som er master integrator for alle andre sanser i kroppen.

 

 • Hvorfor personer med autisme beveger mye på hendene sine? 
  • Denne aktiviteten stimulerer og regulere vagusnerven. Den sensoriske tilbakemeldingene vi får fra våre ekstremiteter bidrar til å orientere oss i rommet og forteller oss hvor kroppen slutter og resten av verden begynner. I autisme, får personer som ikke får nok sensorisk feedback fra sine ekstremiteter (proprioseptiv feedback) problemer med sin identitet og hvordan de er orientert i rommet. Dette er også en grunn til at en maskin som Temple Grandin er klemme maskin (der kroppen har milde trykket rundt det) hjelper med beroligende og orientering – det stimulerer og regulerer vagus nerve, roer oss ned og orienterer oss. Det er grunnen til at mødrene intuitivt tett svøper (wrap) sine spedbarn i tepper – vagus nerve systemet ikke er modent, og det milde presset bidrar til å stimulere nervus vagus, som utløser frigjøring av beroligende nevrotransmittere, beroliger barnet.

 

 • Hvorfor personer med autisme har problemer med å forstå språk og språk forsinkelser?
  • Lytting er faktisk en “motorisk” handling og innebærer å spenner musklene i mellomøret. De midtre øremuskelene er regulert av ansiktsnerven, en nerve som også regulerer øyelokk løfting. Når du er interessert i hva noen sier, løfter du øyelokkene og samtidig spennes mellom-øre musklene. Nå er du forberedt på å høre deres stemme, selv i støyende omgivelser. I individer innenfor autismespekteret, er muskel tone i øret ikke tilstrekkelig til å blokkere ut bakgrunnsstøy, noe som gjør det både vanskelig å høre og se på noen. Også nyere forskning viser at det er et etterslep i auditiv prosessering i enkelte personer med autisme så kommer lydene kommer inn ETTER de visuelle bildene kommer inn og de som snakker synes å være som noen i en usynkronisert eller utenlandsk film med undertekster der ordene ikke samsvarer med det du visuelt se.

 

 • Hvorfor personer med autisme har problemer med øyekontakt? 
  • Nervesystemet som kontrollerer spontanøyeblikket er slått av. Denne nyere, sosiale kontaktsystemet bare kan uttrykkes når det nervesystemet detekterer miljø som er trygge. Du kan ikke få øyekontakt i flukt eller kamp modus.

 

 • Hvorfor halvparten av autistiske individer bedrer funksjonsnivå når de har feber? 
  • På grunn av at febermekanismen slår på metabolske systemer i kroppen som ellers normalt er skrudd på ved en fullt funksjonell vagusnerve.

 

 • Hvorfor er immunforsvaret ofte lavt hos personer med autisme og de er utsatt for mange infeksjoner? 
  • Fordi vagus nerve stimulerer immunsystem til å bekjempe infeksjoner.

 

 • Hvorfor personer med autisme har ofte høye nivåer av giftstoffer og tungmetaller? 
  • Vagusnerven stimulerer kroppen til å avgifte.

 

 • Hvorfor er det en mangel på B12 i de fleste individer innenfor autismespekteret? 
  • Fordi vagusnerven stimulerer produksjonen av intrinsisk faktor i tynntarmen, som er nødvendig for kroppen å lage B12.

 

 • Hvorfor er det noen autistiske individer som snakke med uvanlig modulering av stemmen og enunciation? 
  • Fordi vagus bidrar til å modulere strupehodet og muskler brukes til tale.

 

 • Hvorfor individer på spekteret ofte mangler animasjon i deres ansikter, særlig på nivået fra nesen og oppover? 
  • Nervus vagus utløser animasjon i ansiktsmusklene.

 

Hva kan gjøres for å hjelpe?

 

 • Hva hjelper stimulere vagus nerve til å fungere mer optimalt?
  Dype pusteøvelser, meditasjon, aerobic trening (rask gange, sykling, løping jogging), kampsport trening, trykk dans, auditiv integrasjon trening, interaktiv metronom terapi, tromming, oksygen terapi (hyperbar oksygen), spinning, kraniosakralterapi, kiropraktisk justering. Også avslappede, positive sosiale interaksjoner med vennlige mennesker som liker personen og personen klareringer.

 

 • Hvorfor auditiv integreringstrening fungerer så bra for mange enkeltpersoner på spekteret?
  Fordi det stimulerer vagusnerven gjennom øret, noe som øker muskeltonen som normalt trekkes direkte gjennom nervus vagus. Dr. Stephen Porges har også laget et program ved hjelp av filtrert musikk for å stimulere nervus vagus som er i klinisk utprøving.

 

 • Hva ernæringsmessig støtte kan bidra til å beskytte og reparere vagus nerve?
  Virus har en tendens til å aktiveres når de utsettes for store mengder sukker, karbohydrater. Herpesvirus aktiveres når de utsettes for høye nivåer av arginin som finnes i jordnøtter, sjokolade og andre nøtter. Foods høy i lysin, som kalkun, har en tendens til inaktiv inneholde sovende herpes virus. Anti-herpes reseptbelagte legemidler kan også være til hjelp, men forskning viser at de må brukes på en langsiktig basis for å være vellykket (for eksempel seks måneder). Matvarer og kosttilskudd som støtter nevrologisk reparasjon kan også bidra, slik som kokosolje og melk, solsikke lecitin, fosfatidylserin og kolin.

 

 • Er det ordinære behandlingsformer blir utviklet for å forbedre funksjonen av vagus nerve?  
  Farmasøytiske selskaper er for tiden synkende millioner av dollar i forskning på dette området for å utvikle både narkotika og enheter for å bidra til å stimulere nervus vagus. Preliminære studier har indikert at vagusnervestimulering (VNS) terapi i dag brukes til å redusere pharmacoresistant epilepsianfall, kan forbedre nevrokognitiv ytelsen hos individer med autisme, samt lindre depresjon i individer botemiddel depresjon. Park rapporterte en studie med 59 autistiske pasienter og seks med LKS, med epilepsi. Forbedringer ble rapportert i alle områder av livskvalitet overvåkes spesielt for årvåkenhet (76% ved 12 måneder). Men bedre standardisert og langsiktige studier er nødvendig for å vurdere resultatene bedre. Jeg er personlig ikke anbefale en invasiv kirurgi (dette er å ha en pacemaker lignende enhet implantert i kroppen din som kontinuerlig stimulerer vagus nerve), men det tydeligvis viser store løft i å hjelpe forbedre funksjonsnivå i test.

 

 • Hva kan jeg gjøre for å roe ned overaktiv sympatiske nervesystemet som holder oss i flukt og kamp modus?
  Redusere eksterne stressfaktorer, som gir en rolig trygt miljø, ved hjelp av humor (latter hjelper) for å ta potensielt stressende situasjoner. Det finnes også kosttilskudd som kan senke nivåene av kortisol, som for eksempel Rhodiola rosea og Ginseng. Setil binyre / Kortisol supplement delen. Ta skritt for å identifisere og hjelpe kroppen til å kvitte seg med infeksjoner vil også bidra til å roe ned det parasympatiske nervesystemet.

 

 • Hvorfor hjelper meditasjon og avspenningsteknikker deg?
  Dyp pusting stimulerer vagusnerven forbindelser i lungene området. Så, for eksempel, hvis du regelmessig og dypt puster inn gjennom nesen og utvider lungene, hold i pusten i to sekunder og slipp gjennom munnen du umiddelbart kan senke blodtrykket. Vagus nerve produserer ro og følelse av velvære – det motsatte av det sympatiske kampen og rømme. Vagal tone måles ved å spore hvordan puls hastighet kommer opp og bremser ned under pusting. Økt vagal tone stimulerer bedre sosiale følelser, som stimulerer mer vagal tone. I en studie hadde mediterende økt vagal tone etter ni uker, som korrelerte med positive følelser.

Referanser

 

Shop till you drop – helsekosten din til svensk postkasse

Download PDF

SKAFF DEG EN POSTKASSE I UTLANDET SOM ET MOTSVAR PÅ DET NYE IMPORTFORBUDET – SPAR MOMS OG TOLL SAMTIDIG!!

Skjermbilde 2015-10-09 13.06.38Handle på nett, oppgi posterestante adressen din i Sverige, Danmark eller England. Dra dit 1 gang og hent alle pakkene på en gang. Slipp moms og tollgebyr til Norge. Ikke minst – slipp unna 350 kr grensen…. Dette anbefales spesielt nå for kosttilskudd-handel.

En flybillett med Ryanair koster 370 kr tur/retur fra feks Haugesund til Stanstead(England). Så her er det mye å spare! 

Søk opp posterestante og stedet som passer deg. Bestill postkasse, bestill varer dit, reis når alt er kommet frem.

Eksempel i Strømstad: http://www.posterestantestromstad.no/

Vaksiner. The final truth!

Download PDF

http://kilden.info/kjaere-foreldre-dere-blir-loyet-til/ står dette i sin helhet. Dette er en så utrolig slående artikkel at jeg poster den inn hit. Men gå gjerne inn på hovedlenken, der fins det video også.

 

Aftenposten har i dag (juni 04 2014) publisert en amerikansk vaksineartikkel som deres journalist har oversatt til norsk. Den har gått sin seiersgang på internett hos de selverklærte skeptikere og inneholder dermed mye ekstrem «dokumentasjon» – deriblant fra Paul Offit, mannen som sa et barn kan kan tåle 10 000 vaksiner på en gang. Offit har og patent på en rotavirusvaksine som det sies han  har tjent i størrelsesorden 30-46 millioner USD på. Den har senere blitt funnet å være infisert med et grisevirus.

I artikkelen Aftenposten har oversatt  blir Offits studier linket til hele 6 ganger som dokumentasjon. Samtidig er han å finne i andre studier og det linkes i tillegg til organisasjoner hvor han har en aktiv rolle. Ellers inneholder den mye dokumentasjon fra statlig hold, og ikke minst studier med økonomisk støtte fra farmasøytisk industri.  Det er lite seriøst hva Aftenposten her bedriver.

Her er et svar fra Robyn Charron til artikkelen som Aftenposten har oversatt. Hun har en Bachelor of Science i biologi og mange års erfaring som lab-tekniker. Robyn har skrevet artikler som har blitt publisert av blant annet Just Eat Real Food og MSN. Artikkelen fra Charron ble publisert på nettsiden Gianelloni Family.

 


Kjære foreldre. Dere blir løyet til.

Folk som hevder å handle for dine barns beste ved å pushe vaksiner setter unge liv i fare, fordi de har fått liten eller ingen utdanning om vaksine ingredienser og ​​skader som de forårsaker. De er ikke klar over at Vaccine Injury Compensation Program  betaler ut $100 millioner hvert år i erstatning, noe som knapt er en dråpe i havet av vaksineskader i dette landet. Faktisk så ble legen som roser og synger høyest om tryggheten av vaksinebetalt $ 36M for sin 20% andel  av et patent på en vaksine som ditt barn sannsynligvis har fått, etter at første vaksinen mot rotavirus han stemte for å bli lagt til CDCs vaksineprogram ble trukket tilbake fra markedet  da den forårsaket skader.

 

De sier at meslinger er dødelig, men de snakker om  sultrammede land, ikke i Amerika.

 

De sier at meslingvaksinen er effektiv, men sannheten er at utbruddene skjer i  befolkning hvor 99,7% er vaksinert og det har ingen enkel forklaring.

 

De overbeviser deg til å vaksinere mot vannkopper slik at sjefen din ikke blir sint når  du går glipp av et par dager med arbeid  for å være hjemme med barnet ditt.

 

De forvrenger antall influensainfeksjoner  ved å kombinere de med lungebetennelse, noe som er irrelevant for de fleste unntatt de aller eldste, mens mainstream media skriver overskrifter om dødsfall fra influensa hos barn som hadde andre og langt mer alvorlige infeksjoner.

 

De forteller deg at kikhoste er «tilbake» på grunn av at flokkimmuniteten minskes mens sannheten er at   kikhoste er sykliskdermed kan immunitet mot det ikke defineres og forskere ved Johns Hopkins visste selv for 20 år siden at flokkimmunitet til kikhoste aldri kunne oppnås ved vaksinering.

 

De sier at vaksiner er effektive i å forebygge sykdom, men sannheten er at antistoffproduksjon bare forteller  halve immunitetshistorien.

 

De vil ha deg til å tro at vaksinasjon er lik naturlig infeksjon, men sannheten er at selv FDA innrømmer at vaksiner med aluminium adjuvant ikke kan produsere celle-mediert immunitet, som er grunnlaget for flokkimmunitet.

 

De sier at vaksiner er trygge, men malen der er at sikkerhet er målt i muse-vektøknings test, ikke det faktum at  en av seks barn i dag lever med en kronisk sykdom eller funksjonshemming  i vårt over-vaksinerte land.

 

De vil fortelle deg at vaksine bivirkninger er milde fordi de henviser til aluminium depot i barnets lår hvor det blir hevelse og varmt. De snakker ikke om fire måneder senere når du innser at barnet ditt har utviklet en dødelig peanøttallergi. Sannheten er at det er et fjell av forskning om farene ved å injisere aluminium – fra  IgE antistoffproduksjon ved astma og allergi, til hvordan aluminium angriper myelin tildekkingen av nervesystemet, noe som kan føre til autisme, ADHD, og Alzheimers sykdom.

 

De vil insistere på at en viral vaksine ikke kan forårsake autisme, samtidig som forskere i det stille gjør mus autistiske i laboratoriet ved å  skape en viral infeksjon hos gravide mødreMed nonsens vil de vil ha deg til å tro at regressiv autisme ville begynne hos 1 million barn ved 12, 15, 18 eller 24 måneder uansett, på egen hånd, og timingen med vaksinen er en tilfeldighet til tross for ingen forklaring på en slik teori, og selvfølgelig ingen kontrollgruppe for å bevise de har rett.

 

De vil fortelle deg at kvikksølv ikke forårsaker autisme, selv om  Merck innrømmet i 1991 de utsatte barn for 87 ganger de giftige nivåer av kvikksølv som bør spises og FDA ikke grep inn  nesten et tiår. De vil tilby sin fjerning av kvikksølv som et slags bevis på at MMR ikke forårsaker autisme, til tross for at  MMR aldri inneholdt thimerosal  i første omgang.

 

De vil fortelle deg at vaksiner «ikke lenger inneholder kvikksølv», og håper på at du ikke skjønner hvor mange vaksiner som er badet i kvikksølv, og det som er gjenværende er rester det ikke er verdt å fortelle deg om.

 

De vil ta oppmerksomheten bort fra den kroppslige skaden forårsaket av aluminium ved å diskutere de store mengder aluminium som finnes i jordskorpen, eller i en mors morsmelk mens de ber deg om å tro at å drikke morsmelk er lik å injisere aluminium inn i menneskekroppen – som om  aluminiums forgiftning  av våre mødres morsmelk  er noe å feire. De håper du ikke lærer at  mengden av injisert aluminium i de to første måneders vaksinasjonsprogram  overskrider mengden av  aluminium som tillates intravenøst  ​​med en faktor på 20.. De vil spydig si, «Det er en god ting det er injisert subkutant og ikke satt inn i en blodåre», som om kapillærene ikke bærer de injiserte stoffer til blodet.

 

De vil fortelle deg vaksinereaksjoner registrert av foreldre i VAERS ikke er troverdige, som om de vet mer enn foreldrene som står som vitner til de ødeleggende effektene av vaksinasjon i sine barn. De vil undervurdere rapportene i VAERS til tross for det faktum at FDA innrømmer at bare 10-20% av alle vaksine reaksjoner blir rapportert.

 

De vil fortelle deg at tidsplanen for vaksineprogrammet er trygt, men de kalde harde fakta er disse: det har aldri vært en laboratorium dobbelt-blind studie av CDCs vaksinasjonsprogram. Ikke i 1980, ikke i 2010, ikke noen gang. Folk som forteller deg hvor trygg tidsplanen er ble  ikke engang vaksinert under den tidsplanen.

 

De slenger rundt seg med uttrykket flokkimmunitet som om det er bevist faktum, snarere enn en håpefull teori utledet fra naturlig ervervet viral sykdom. De unnlater å nevne at man aldri kan bli immun mot bakterier av samme grunn antibiotika fører bakterier til å  utvikle seg til superbugs. De vil ikke innrømme at vaksinasjon har snudd konvensjonell upraktisk sykdom til dødelige infeksjoner.

 

De gråter for å beskytte immunsupprimerte barn som «ikke kan» motta vaksiner når sannheten er at disse barna ikke bør få  ytterligere  vaksiner, fordi vaksiner er det som fikk dem til å bli immunkompromitterte i første omgang. For å strø salt i såret har CDC  fjernet nesten alle kontraindikasjoner for vaksinasjon slik at «umiddelbar anafylaksi etter vaksinering» er nesten den eneste grunnen man kan stole på for å fåmedisinsk fritak for vaksiner. Faktisk, selv barn med kreft forventes å være fullt vaksinert med unntak av de levende virus i MMR + V.

 

De er raske til å slå ned på en behandling som et farmasøytisk selskap ikke eier en patent på, selv de som er viden kjent for å være gunstige, slik som cannabisolje, kelat-terapi, eller kosttilskudd for vitaminer og mineraler som mangler i våre plantevernmiddel-tunge amerikanske dietter, eller på grunn av malabsorpsjon i de som bærer  MTHFR defekter.

 

De vil fortelle deg at vaksinering er en større prestasjon enn oppfinnelsen av vannrensende systemer, som gjør at vi ikke lenger drikker vår egen sykdomsfulle avføring. De vil ha deg til å tro at Afrika trenger flere vaksiner i stedet for rent vann å drikke.

 

Hvorfor lyver de  til deg? Av flere grunner. Mange av dem vet ikke bedre, ernæring er ikke gitt mye tid  i medisinske skoler og deres forutinntatte læringsinstitusjoner er  finansiert av farmasøytiske selskaper. De tror virkelig på løgnene de gjentar til sine pasienter. Mange av dem er ofre for sitt egen “leger er gud” kompleks. Mange av de ser hva som skjer med leger som tørr å advare andre om farmasøytiske farer og de ser varslere kalles kvakksalvere og blir ofre for medias heksejakt. Mange av dem vet at å innrømme sannheten betyr å innrømme sin rolle i den tragiske skaden som er blitt forårsaket de siste 30 årene. Å forvente disse legene å ta ansvar er som vente  den siste av de nazistiske soldater å komme ut av skjul for å ville stilles for retten.

 

I bare ett henseende er mitt budskap det samme som pro-vaksine propaganda:  Utdandeg selv. Men mens de mener «Les alle disse nettstedene som vi sponser for å støtte vår posisjon», foreslår jeg at du bør lære  hva det vitenskapelige samfunn som ikke tjener på vaksiner  sier. Lær  hvordan immunforsvaret fungererLes historien til sykdommen  før vaksiner, snakk med eldre folk som vokste opp når polio, meslinger og andre sykdommer som ble forhindret av moderniseringen av samfunnet og rent vann – før vaksiner var tilgjengelig. Gå og les om  hvordan vaksiner har en rask godkjenningsprosess uten skikkelige sikkerhets studier. Lær om  Andrew Wakefield, og hvordan hans studie som foreslo det kan være en mulig sammenheng mellom barnevaksiner, tarmbetennelse, og nevrologiske skader hos barn har blitt kopiert og bevist gang på gang, og hvordan hans partner Professor John Walker Smith ble frikjent for alle anklager, som igjen beviser at påstandene om svindel lagd mot Dr. Wakefield var ubegrunnet.

 

Les de mange store studier som uttrykkelig har undersøkt om autisme er forårsaket av vaksiner … og har funnet at ja faktisk, det er en sammenheng. Mens du er i gang, forstå at vi har brukt 27,4 millioner dollar på 127 genetiske studier siden 2006, og er ikke nærmere å finne en årsak.

 

Det kan virke som mye arbeid, og skremselspropaganda fra media kan virke skremmende. Men lære å skille mellom sannhet og propaganda er en ferdighet som kan mestres. Du skylder det til dine barn og deg selv å grundig undersøke sikkerheten og effektiviteten av vaksiner. Ikke stol på hva noen fremmede på internett sier (ikke engang meg!). Les de vitenskapelige studier som jeg linket til i dette innlegget for deg selv. Til tross for hva noen forteller deg trenger du ikke å bli mobbet av skremselspropaganda. Du bør i stedet være redd for det faktum at vaksiner innrømmes å være «uunngåelig usikre», og National Childhood Vaccine Injury-loven som fritar alle produsenter og forvaltere av vaksiner fra alt ansvar fra enhver skade forårsaket av en vaksine.

 

Bilde:
www.thebureauinvestigates.com

Les og denne for mer informasjon:

Dear parents, you’re STILL being lied to (rebuttal to Jennifer Raff’s unsupported pro-vaccination claims)

Tannkrem med natron, tee tree, fennikel og UTEN FLUOR og en annen flaske til husapoteket.

Download PDF

Kjøpetips på IHERB!

ENDELIG. EN GOD TANNKREM UTEN FLUOR. 

IMG_8435 FullSizeRenderDENNE TRANNKREMEN HAR:
Tea Tree Olje
Fennikel olje
Natron
+ den er gluten fri
+ fri for SLS også (Sodium Lauryl Sulfate, gift som brukes i shampoo og tannkrem feks.)

PRØVD Å MIXE NATRON SELV? D.I.Y PÅ BADET?
Nå har vi lest side opp og ned om hva natron er bra for – og flere har stått og prøvd å blande natron å få på tannkosten. Ikke bare enkelt. Savner selve tannKREMEN.
Men NÅ er den her. Lukter deilig, tee tre oljen er kjent for å være effektiv antibakterielt, og har sårlegende effekt. Fennikel oljen tilsetter en frisk smak også. Fennikel er kjent for å være antiseptisk, antimikrobiell, sopphemmende, betennelseshemmende og smertestillende.

Etterlater en FRISK smak i munnen – og følelsen av rene tenner. Og en god samvittighet for å ha kuttet ut fluoren.

KJØPES HER: http://bit.ly/1DBRHPy til kr 74,- inkl frakt (NB: velg International Airmail — $4.45)

 

Happyteeths

 

Og siden du er inne på iherb, og du ønsker å holde deg under 350 kroners grensen:

 

GRAPEFRUKTKJERNEEKSTRAKT
Allsidig og enkel å bruke for både generelle helse og velvære.

Kjøp denne lille flasken her: http://bit.ly/1Nzkdb5. For denne lille flasken og tannkremen over koster det ca 145 kr inkludert minste frakt alternativ. 

Første gang jeg hørte om den var der en person med betent finger unngikk amputasjon ved å dyppe fingen i dette midlet. NB, skal alltid blandes ut.

 

Her er noen av de tingene GSE er nyttig for:Skjermbilde 2015-04-14 kl. 00.07.20

 • SPRAY PÅ HUD
  Hud sopp eller bakteriesykdommer i huden: Bland 10 til 20 dråper GSE flytende ekstrakt i en liter vann, og spray på det infiserte området minst to ganger om dagen.
 • DESINFEKSJONS/SPRAY
  Denne samme fortynning kan brukes som en generell antiseptisk for bur, boder, eller andre berørte områder hvor annen antiseptisk eller desinfiserende ville bli brukt. Det er ikke nødvendig å skylle eller prøve å fjerne eventuelle rester igjen av GSE. Den kan også blandes inn i så godt som alle aktuelle forberedelser,
  som sjampoo, kattesand, sengetøy, etc.
  Du kan lage din egen organiske Kjøkken & Bad Spray ved å legge en eller to dråper per dl destillert vann.
 • FRUKT OG GRØNNSAKS VASK
  Fantastisk skyllevann for frukt og grønnsaker, eller for en mer grundig behandling, bløtlegg dem i femten minutter og skyll grundig under kaldt vann.
 • FJERNER LUKT OG MUGG
  Spray GSE på gulvteppe eller ha i vaskemaskinen – vil bidra til å fjerne lukt forårsaket av bakterier igjen fra kjæledyr, mat eller mugg. Det er rapportert at 5 dråper pr liter i reservoaret er effektive i å drepe stafilokokker, streptokokker, Aspergillus, salmonella og mange andre sykdomsfremkallende organismer som er til stede i noen tepper.
 • MUNNHYGIENEfrisk pust
  Gurgling med GSE og vann vil de fleste ganger håndtere selv det mest motstandsdyktige Streptokokk bakterier.
  Naturterapeutiske leger anbefaler å gurgle med to eller tre dråper i fem gram vann tre eller fire ganger daglig, du kan ikke gjøre det for ofte.
 • For sår hals eller betennelse i mandlene, sett 10 dråper grapefruktkjerneekstrakt i
  et glass lunkent vann og gurgle mye med løsningen 5-6 ganger om dagen. I tillegg bør ekstraktet brukes internt. Dråpene kan blandes med en liten mengde ekte frukt juice eller varm te.
 • Som en antiseptisk munnvann: gurgle skikkelig tre ganger daglig med fem dråper ekstrakt i et glass vann.
 • For munnsår: Skyll munnen flere ganger daglig med 10 dråper grapefruktkjerneekstrakt i et glass vann. I tillegg bearbeid munnsår med to dråper i en teskje vann ved hjelp av en bomullspinne.
  (Ikke bruk GSE rett på, det er veldig potent som MÅ blandes ut!)
 • For sprukne lepper, fortynne noen dråper GSE med 1 ss. av lys olivenolje og påfør flere ganger om dagen. For forkjølelsessår, bland flere dråper GSE med en spiseskje lys olivenolje 2-3 ganger daglig til de berørte stedene ved hjelp av en vattpinne. La utarbeidelsen forbli på sår over natten. Bruke igjen så snart som mulig dersom det er noen tegn til blemmer som dannesigjen.
 • For bihuleproblemer, enten kjøpe Nutribiotic nesespray, eller skyll nesen flere ganger om dagen. I tillegg bør ekstraktet brukes internt (som i noen få dråper tatt i vann 1-3 ganger om dagen). For å gjøre en neseskylling: ca 3 dråper GSE i et eggeglass lunkent vann og bland godt. Ved hjelp av en pipette, dryppe noen dråper av blandingen i begge neseborene mens du lener hodet tilbake i et minutt eller to. Bevege hodet fra side til side og frem og tilbake, snuse inn flere ganger og deretter forsiktig pusse nesen. (Bruk alltid i en fortynnet form, ALDRI dryppe ufortynnet ekstrakt inn i nesen !!!)
 • SOPPSANERING
  Grapefruktkjerneekstrakt kan brukes til å rense sopp og mugg ut av dusjkabinetter, fliser og svømmebassenger. Det er brukervennlig, og miljømessig forsvarlig. GSE kan brukes i hagen for å kontrollere bladlus, snegler, sopp, mugg og alger.Skjermbilde 2015-04-14 kl. 21.41.29
 • VANNRENSING I BAD
  Bruk den i jacuzzien eller boblebad (en til to gram per hundre liter) eller mindre hvis du er også behandler med ozon, for å holde vannet rent og desinfisert.
 • RENSE DRIKKEVANN
  Drikkevann kan gjøres trygt med ti dråper for hver liter av rent vann. Bland kraftig og la det hvile i noen minutter. Det kan anvendes som et profylaktisk middel for de som reiser utenlands. En meget liten mengde av Nutribiotic GSE vil holde en flaske dekket rent destillert vann trygt for en svært lang tid. Du kan legge det til hjemmelaget produkter som legemiddel eller kosmetikk, for å forlenge holdbarheten.

Helt av seg selv er GSE er et ekstremt stabilt produkt, og har en ubegrenset holdbarhet.

For internt bruk, tommelfingerregelen for gastrointestinale lidelser, inkludert bakterier, sopp, parasitter eller virus, er å bruke 2 dråper pr 10 kg kroppsvekt. Svært nyttig for bronkitt og bihulebetennelse.

ANDRE BRUKSOMRÅDER
dårlig ånde, tannpine, gingivitt, rennende nese, hoste, heshet, laryngitt, øreverk, akne, barbering, hodelus, utslett, eksem, psoriasis, helvetesild, eksem, insektbitt og stikk, vorter, fotsopp, liktorn, blemmer, vaginitis, gjær infeksjoner, forkjølelse, gastrointestinale infeksjoner, candida albicans, parasittsykdommer, og allergier. Nutribiotic GSE er den merkevaren som har vært lengst på markedet. Fins også i andre former her: tabletter

 Skjermbilde 2015-04-14 kl. 21.48.38

 

Handleapp? Helse vs økonomi og ideer

Download PDF

Bag_of_GroceriesFikk idag et lite tips på mail, fra en av norges store matgrossister – om jeg ville minne leserene mine på denne nye hendige appen man nå kunne handle med osv. Her er mitt svar:

 

Å FYLLE OPP HANDLEKORGEN – MED BILLIGE VARER ELLER MED SUNNE VARER?

Hei, takk for din henvendelse der du vil tipse meg om matplanlegger-appen deres og et lite ønske om at jeg skal markedsføre den. Jeg skulle lagt ut en slik link helt gratis jeg om jeg såg en virkelig HELSELINK i den:)

NÅ tenker jeg at her kan jeg få litt litt innvirkning, for – vi er et halvt land som nå er veldig opptatt av helse, økologiske matvarer, intoleranser etc. Også hvor ingrediensene kommer fra. Hørt om GMO modifisert mat?
80-percent-gmos
Den dagen dere klarer å levere alt dette som «valg på middagsplanleggeren” skal jeg bli – ikke bare kunde, men oså en markedsfører for dere. Jeg kunne godt tenkt meg å hatt en finger med i utvelgelse av parametere til den planleggeren.
Visste du at mye av frukt og grønt som kommer til Norge ikke har så mye vitaminer i seg som næringsmiddeltabellen tilsier? Sammenlign en økologisk appelsin med en vanlig appelsin – veldig greit å begynne med det når dere skal markedsføre… Se innholdslisten her for sprøytemidler funnet i appelsiner: http://www.whatsonmyfood.org/food.jsp?food=OG
Visste du at tomater blir dyrket i plast og stålull, plukket mens dem er grønne, lagt under teppe og gasset for at de skal holde seg, for så å bli gasset igjen nå de skal bli røde og solgt i butikken? Alle næringsstoffene kommer i løpet av de to siste dagene i frukten når den får rødfarge. Ergo ingen næringsstoff. Syringes-In-Orange
Dette er det en som har solgt dem gass som har fortalt meg. Det er en kjensgjerning i spania feks at dem ikke spiser tomater som skal bli solgt til utlandet selv. (Tomater og sprøytemidler: http://www.whatsonmyfood.org/food.jsp?food=TO
En annen synder er jo bananer da, men det må dere jo vite selv? Gi oss mat og ikke gift!
kidMange barn og voksne sliter med mageproblemer – altfor mange. Det har skjedd noe med kornet og måten det blir dyrket på de siste 30 årene. Det oppstår intoleranser, allergier og problemer som aldri var et problem før. Og E-stoffene øker… Bruk eksperter på helse til å sette sammen gode brød, som hele familier kan spise.
Dette er bare små skritt – men viktige skritt.
Jeg ønsker bedre matkunnskap hos dere som importerer – hadde dere holdt mer fokus på opprinnelse og innhold, og markedsført dere med det  – hadde vi hatt sunnere mat generelt – og folk hadde hatt mye bedre helse. Ikke minst barna. Vi er ikke interesert i alle sprøytemidlene som alt skal være så badet i!apple-skull-1349679119_b
Folket vil ha ren mat! Vi trenger en foregangskjede som kan gå foran som godt eksempel – slik at de andre kjedene også blir interessert. Vi trenger en stor snuoperasjon rett og slett.
Så kan vi ta for oss kjøtt og fisk. Kylling, laks (trykk på lenken og SE) – gjennommedisinert til de grader! Da oppstår det man kaller antibiotikaresistente bakterier da. Det har jo vært “all over the news» siste årene og ukene. (Her feks, man vil risikomerke kyllingen: http://www.nrk.no/norge/vil-ha-risikomerking-pa-kylling-1.11926535)
Vi har desverre et mattilsyn som er kjøpt og betalt av industrien. (Her prøver de å forsvare seg i Hegnar.no http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/forbruker/artikkel514718.ece) Hvis dere vil ta i noen tak selv, og ikke bare lene dere til hva mattilsynet tillater, men selv velger deres strenge referanseverdier – da vil dere bli en vinner. Hva kan dere vinne på å gå motstrøms?
Sier det bare – assosier dere med de som kan helse – få fram hva som er bra – og ikke bra – så vil dere se helt nye salgstall.
En forandring begynner hos dere selv! Jeg skal heie på dere om dere tar tak – og jeg skulle fått hele Norge med meg!
Jeg kommer til å legge ut dette svaret her på bloggen min:) Så kan du jo lenke den videre til dine sjefer…
Jeg håper de tar stafettpinnen fatt – i matrevolusjonen 2014.
Mvh
Helsebloggeren på www.helseblogg.com – jeg heier kun på de beste.

Er din sykdom egentlig en genfeil?

Download PDF

Det finnes millioner av oss som går rundt med denne genfeilen, og vi må ha spesialtilpassede tilskudd, feks metyl folat og en spesiell type b12 for at kroppen i hele tatt skal ta opp b12. Sjekk deg på www.23andme.com. Bonusen ved å ta testen der er at du også havner i en FANTASTISK database hvor gener blir sammenliknet, og du kan få opp andre personer fra hele verden som også har tatt testen – på de som har samme gener som deg! Og man kan maile med dem.

sjekk her på mthfr net

Klær som hindrer flåtten?

  “Flott mot Flått” er overskriften på brosjyren for disse klærne som så mange nå har kjøpt. Fant standen på en messe igår, på Etnemarknaden.  Det er anti-tex ullundertøy – og har vært så virksomt at en som testet disse … Continue reading

Mye nytt om Lyme behandling fra Burrascano

Download PDF

http://www.betterhealthguy.com/integrativetherapies

20140729-084851-31731037.jpg

Flott at dem bruker mikroskop! Og litt om hvordan medisin blir godkjent som medisin, ett visst antall mus må dø!

Haukeland sykehus har 2 patologer som nå har funnet at en medisin slo dødelig feil, og den har blitt stoppet i flere land etter det. les artikkelen her om patologene på Haukeland. vi skulle hatt flere av dem! Man kan … Continue reading

D-vitamin og stoffskiftet!

Download PDF

Her var det mange grunner for å sjekke D-vitamin hvis man sliter med stoffskiftet. http://thyroidea.no/d-vitamin-og-stoffskiftet-kortversjon/

20140527-070436-25476665.jpg

Øk din prestasjon NÅ.

Det tar kanskje bare 2 minutt. Å øke dine prestasjoner. Å få et bedre blodomløp. Teknologien samt vitenskapen har tatt oss dit. Se disse videoene, og gå så inn på nettsiden her etterpå for å bestille medlemspakken – som heller … Continue reading

NorVect: Stor borrelia konferanse i Oslo i mai

Download PDF

International Conference on Vector-borne Diseases 2014

May 26th – 27th, 2014, Oslo, Norway

Disse står på talerlisten på Norvect konkurransen i mai.

Les mer på www.norvect.no

 

Se også innlegget i dagens medisin:

http://www.dagensmedisin.no/debatt/kronisk-borreliose—og-erfaringsbasert-kunnskap/